Hva er minsteprisen for levering av restavfall for private?
Minstepris for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen er kr 40,- ekskl. mva./kr 50,- inkl. mva.

Kan jeg som privat komme med traktor med henger for å kaste restavfall?
Nei, traktor med henger og kjøretøy med egenvekt over 3500 kg har dessverre ikke adgang til våre gjenvinningsstasjoner grunnet plassmangel.

Kan jeg som næringsdrivende levere avfall fra arbeidsoppdrag utført hos privathusholdning?
Ja, men avfallet blir da registrert som næringsavfall. Her finner du priser for næring 

Tar dere imot stein, pukk og grus?
Ja, dette er gratis for private å levere. Her finner du priser for næringskunder

Kan jeg levere dekk hos dere?
Vi tar imot bildekk fra private, men ikke lastebil-, traktor- og anleggsdekk. Her finner du våre priser

Jeg må levere mitt gamle ildsted da det skal monteres nytt, og trenger da en kvittering på at det gamle er levert. Hvordan går jeg frem?
Gammelt ildsted i støpejern kan leveres til Solgård Avfallsplass innenfor åpningstiden uten avtale. Dette er kostnadsfritt å levere. Be vektpersonellet om kvittering på levert ildsted. Som tips ta et bilde av ovnen når du kaster den så har du et bilde å legge ved kvitteringen.

Tar dere imot asfalt fra privat husholdning på Solgård? 
Nei dessverre, det gjør vi ikke

Selger dere dekkbark?
Nei dessverre, det gjør vi ikke

Tar dere imot campingvogner?
Nei dessverre, det gjør vi ikke

Tar dere imot båter, og betaler dere ut vrakpant?
Her finner du mer informasjon om levering av fritidsbåter

Hva koster det å levere hageavfall?
Det er gratis for private å levere hageavfall. Her finner du priser for næringskunder

Sist oppdatert 8. March 2019, kl 15:58

Opprettet 19. October 2018, kl 12:42« Tilbake