Hva er minsteprisen for levering av restavfall for private?
Minstepris for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen er kr 40,- ekskl. mva./kr 50,- inkl. mva.

Kan jeg levere dekk hos dere?
Ja, men kun som privatkunde. Vi tar ikke imot lastebil- , traktor- og anleggsdekk. Næringskunder kan levere til Solgård Avfallsplass. Priser for næringskunder finner du her movar.no/sap_priser

Kan jeg komme med lastebil eller traktor å levere hos dere?
Nei dessverre, kjøretøy større enn 3,5 tonn totalvekt får ikke levere her

Hvor skal jord og stein kastes?
Vi tar ikke imot jord og stein ved Vestby Gjenvinningsstasjon, dette må leveres på Solgård Avfallsplass.

Hvor kan jeg kaste isopor?
Dette kastes i container for restavfall.

Hva koster det å levere hageavfall?
Vi tar kun imot hageavfall fra private og det er gratis å levere dette. Røtter og stubber skal ikke være større enn 15 cm i diameter. Næringskunder bes ta kontakt med Solgård Avfallsplass

Sist oppdatert 8. March 2019, kl 10:33

Opprettet 19. October 2018, kl 12:42« Tilbake