Nær 80.000 innbyggere får drikkevannet sitt fra Vansjø Vannverk. Drikkevannet transporteres til kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler gjennom et hovedledningsnett. Herfra distribuerer kommunene vannet frem til innbyggerne. MOVAR er nå i gang med å utvide hovedledningsnettet. Anlegget skal stå ferdig rundt årsskiftet 2022/2023. 

Den nye hovedvannledningen er 9,15 km lang, og starter ved Årvoll i syd og går frem til kommunegrensen mellom Moss og Vestby i nord. Det bygges også  ventilkamre/pumpestasjoner, lufteklokker, tappepunkter og brannvannsuttak langs traseen. 

Byggherre: MOVAR IKS   |   Prosjekterende: Cowi AS   |   Entreprenør: Råde Graveservice AS

Formål og gevinster

  • Øke kapasitet til å levere tilstrekkelige mengder drikkevann til en region med sterk innbyggervekst
  • Leveringssikkerhet - med ny hovedledning får vi to transportveier for drikkevann til nordre bydel i Moss, Vestby og Våler
  • Utvide brannvannskapasiteten i mindre tilgjengelige områder (Mossemarka, Noreødegården ridesenter) 
  • Legge til rette for et fremtidig reservevannssamarbeid mellom vannverkene i Østfold, Follo og Oslo

 

Valg av endelig trasé

MOVAR har vurdert en rekke alternative fremføringsveier i forprosjektet. Den endelige traseen kan du se her, og er et resultat av en grundig reguleringsprosess. Her sikret vi bred involvering av myndigheter og de mange interessentene for prosjektet. MOVAR IKS har inngått avtalter med alle berørte grunneiere. 

Reguleringsplanene og andre relevante dokumenter finner du under 'Planer og dokumenter'.  

 

Sist oppdatert 3. mai 2021, kl 18:49

Opprettet 22. oktober 2020, kl 09:24« Tilbake