Alle helårsabonnenter med beholderutstyr i Rygge, Vestby og Våler får tildelt en rød julesekk i uke 49. I Moss og Råde er det utdeling i uke 51. 

Tynt fargerikt julepapir (gavepapir) er ikke egnet for gjenvinning til nytt papir. Det inneholder for mye fargestoff og leire, og for lite fiber. Både julepapir og gavebånd skal kastes som restavfall. Dersom du har plass til dette sammen med det ordinære restavfallet, behøver du ikke å benytte julesekken. Men dersom du ikke har plass, så kan du benytte julesekken. Sekken knyttes igjen og settes ved siden av oppsamlingsenheten for restavfall på tømmedagen. 

Sekken som deles ut er i plast. Dette fordi noen steder kan det forekomme at julesekken blir stående ute en stund før den blir hentet. For å hindre forsøpling i våre boområder betyr det at sekken må ha en kvalitet som tåler fuktig vær og vind uten at den går i stykker. Så langt har vi ikke funnet alternativer som totalt sett gir en bedre løsning enn plast. Julesekken går til energigjenvinning sammen med restavfallet fra husholdningene.

Husk: Ikke kast julepapir (gavepapir) sammen med papp og papir som skal materialgjenvinnes!

Sist oppdatert 29. November 2018, kl 16:46

Opprettet 29. November 2018, kl 16:00« Tilbake