Våre oppsamlingsenheter for fritidsrenovasjon har fått ny merking. De nye klistremerkene har illustrasjoner som viser hva som skal kastes i oppsamlingsenheten, og hva som ikke skal kastes der. Minner om at f.eks. farlig avfall fra privatpersoner kan leveres gratis på våre gjenvinningsstasjoner på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon, eller direkte på miljøbilen.

Vi håper den nye merkingen gjør den enda enklere å sortere riktig. Takk for at du kildesorterer!

Ny merking av fritidsrenovasjon

 « Tilbake