Fra og med i år skal MOVAR ivareta renovasjon på campingplassene gjennom kommunens avfallsordning. Dette fordi avfall fra fast oppstilte campingvogner regnes som husholdningsavfall. På campingplassene blir det full kildesortering av fire avfallstyper:


Campingplasser med få fast oppstilte vogner har fått beholdere på hjul, og campingplasser med mange fast oppstilte vogner har fått tilbud om containere. Alle campingplassene har fått informasjonsbrosjyrer med info om kildesortering som deles ut til deres campinggjester.« Tilbake