1. januar 2020 må avfall som leveres på våre gjenvinningsstasjoner leveres i gjennomsiktige/klare plastsekker.

Flere kommuner og anlegg har allerede innført forbud mot levering av avfall i sorte/fargede plastsekker. Dvs. at de kun tillater at avfall leveres i gjennomsiktige sekker. Årsaken til forbudet er at svarte og fargede sekker skjuler innholdet og øker muligheten for feilsortering. Fra 1.januar 2020 kan du ikke lenger levere avfall i sorte/fargede plastsekker ved våre gjenvinningsstasjoner. Mer informasjon kommer her på movar.no  

Sist oppdatert 2. september 2019, kl 14:35

Opprettet 2. september 2019, kl 15:31« Tilbake