Etter en avklaring med myndighetene stopper vi mottak av alt som har registreringsskilter.

Dette leveres til godkjent mottak for vraking av kjøretøy for å få den ut av registrene hos Statens vegvesen.

Sist oppdatert 3. mars 2020, kl 22:50

Opprettet 2. mars 2020, kl 09:55« Tilbake