Regjeringen la denne uken frem en strategi for hvordan samfunnet gradvis skal normaliseres. Nå planlegger også MOVAR IKS hvordan tilbudet ved våre gjenvinningsstasjoner gradvis skal bli som før covid-19. 


Vil du bli oppdatert? Følg oss på Facebook

Siste informasjon finner du her: Utvider tilbudet gradvis fra 18. mai


Vi informerer om blant annet følgende temaer og når endringene trer i kraft, i løpet av tirsdag 12. mai 2020

  • Nye åpningstider på Solgård Avfallsplass
  • Bilskiltordningen for å levere avfall
  • Muligheter for å kjøpe kompost
  • Gjenåpning av Vestby Gjenvinningsstasjon


Informasjonen vil bli gitt her movar.no, på Facebook og via lokale medier. 

Sist oppdatert 27. mai 2020, kl 12:12

Opprettet 8. mai 2020, kl 14:08« Tilbake