Sammen lager vi nye, verdifulle ressurser av matavfall!

I gjennomsnitt kaster hver familie i Norge hele 160 kilo mat hvert eneste år. Vårt felles mål bør være at mindre mat havner i avfallet. Men selv det som havner der, kan få nytt liv som verdifulle ressurser i fremtiden. Derfor vil matavfallet fra alle innbyggere i Mosseregionen bli samlet inn av MOVAR IKS innen utgangen av 2025.