Vestby Gjenvinningsstasjon tar imot avfall fra private husholdninger og mindre bedrifter. Traktor med henger og kjøretøy med egenvekt over 3500 kg har dessverre ikke adgang til gjenvinningsstasjonen grunnet plassmangel.

For å kunne levere avfall til gjenvinningsstasjonen må avfallet sorteres. Se vår sorteringsveiledning for informasjon og eksempler.  

For private husholdninger er dette gratis å levere:

  • Farlig avfall fra private husholdninger (f.eks. maling, lakk, olje, lim, løsemidler, spraybokser, ugress- og insektmidler, rengjøringsmidler, trykkimpregnert trevirke, batterier, sparepærer og lignende)
  • EE- avfall fra private husholdninger (kasserte elektriske/ elektroniske produkter, dette er produkter som trenger strøm for å virke)
  • Hageavfall fra private husholdninger (gress, løv, greiner og lignende fra hagen)

Både privathusholdninger og næringsvirksomheter kan levere metall gratis.

Prisliste for levering av avfall finner du i høyremenyen på denne siden.

 

Følgende fraksjoner kan dessverre ikke leveres:

 Ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

7. July 2014, kl 13:04

Sist oppdatert: 21. December 2016, kl 12:41« Tilbake