Vestby Gjenvinningsstasjon tar imot avfall fra private husholdninger og mindre bedrifter. For å kunne levere avfall til gjenvinningsstasjonen må avfallet sorteres. Se vår sorteringsveiledning for informasjon og eksempler. Prisliste for levering av avfall finner du i høyremenyen på denne siden.

VIKTIG: Traktor med henger og kjøretøy med egenvekt over 3500 kg har dessverre ikke adgang til gjenvinningsstasjonen grunnet plassmangel.

For private husholdninger er dette gratis å levere:

  • Farlig avfall (f.eks. maling, lakk, olje, lim, løsemidler, spraybokser, ugress- og insektmidler, rengjøringsmidler, trykkimpregnert trevirke, batterier, sparepærer og lignende)
  • EE- avfall (kasserte elektriske/elektroniske produkter, dette er produkter som trenger strøm for å virke)
  • Hageavfall (gress, løv, greiner og lignende fra hagen)
  • Metall

For næringsvirksomheter er det kun gratis å levere metall

 

Følgende avfallstyper kan dessverre ikke leveres:

 Ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Sist oppdatert 20. September 2018, kl 08:44

Opprettet 7. July 2014, kl 15:04« Tilbake