Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres to ganger pr. år - vår og høst. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   Sekker 
     
Total sum pr. år for dette er 2 970 kr inkl mva  

  

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

Helårsrenovasjon

 

Restavfall

 

 

 

 

 

140 liter

1899,00 kr

240 liter

3622,00 kr

340/360/370 liter

5923,00 kr

660 liter

10340,00 kr

140 liter tømming hver 14. dag

1449,00 kr

Leie av kompostbinge 343,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

 

 

240 liter

357,00 kr

340/360/370 liter

357,00 kr

660 liter

357,00 kr

Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer  

 

 

140 liter

357,00 kr

240 liter

357,00 kr

370 liter

357,00 kr

660 liter

357,00 kr

Plastemballasje 240 liter

357,00 kr

370 liter

357,00 kr

660 liter

357,00 kr

Sekker

357,00 kr

Gangtillegg Gangavstand restavfall 8-20 meter

474,00 kr

Gangavstand restavfall 21-30 meter 711,00 kr
Gangavstand restavfall 31-40 meter 948,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 8-20 meter 118,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 21-30 meter 178,50 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 31-40 meter 237,00 kr

 

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon

2173,00 kr

Helårsrenovasjon camping

773,00 kr

Halvårsrenovasjon camping

515,00 kr

 

Nedgravd avfallsløsning

Nedgravde løsninger, pr boenhet

3432,00 kr

 

Slam

Slamtømming

2893,00 kr

Tillegg for hastetømming

644,00 kr

 

Sist oppdatert 22. January 2019, kl 10:42

Opprettet 22. April 2014, kl 15:30« Tilbake