Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres fire ganger pr. år. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall (inkl. løsning for matavfall)   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   1x240 liter beholder
     
Total sum pr. år for dette er 4 639 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

 

Helårsrenovasjon

Restavfall (inkl. løsning for matavfall)

 

 

 

 

 

 

140 liter

2 994,00 kr

240 liter

3 870,00 kr

370 liter

8 147,00 kr

660 liter

14 519,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

 

 

240 liter

557,00 kr

370 liter

557,00 kr

660 liter

557,00 kr

Glass- og emballasje fra mat- og drikkevarer

 

140 liter

531,00 kr

240 liter

531,00 kr

370 liter

531,00 kr

Plastemballasje 240 liter 557,00 kr
370 liter 557,00 kr
660 liter 557,00 kr
Sekker 557,00 kr
Gangtillegg Gangavstand prisgruppe 1 (8-20 meter) 2 367,00 kr
Gangavstand prisgruppe 2 (21-30 meter) 2 973,00 kr
Gangavstand prisgruppe 3 (31-40 meter) 3 753,00 kr

  

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon påske t.o.m. uke 40 (fases ut, kan ikke bestilles)

4 366,00 kr

Fritidsrenovasjon helårs 4 366,00 kr

Helårsrenovasjon camping

2 112,00 kr

Halvårsrenovasjon camping 1 056,00 kr

 

Nedgravd / bunntømt

Nedgravd / bunntømt avfallsløsning (privat), pr boenhet

5 515,00 kr. 

Nedgravd / bunntømt avfallsløsning (MOVAR), pr boenhet

5 515,00 kr 

 

Slam

 

Slamtømming 0-2 kbm

2 388,00 kr

Slamtømming 2,1-4 kbm

4 087,00 kr

Slamtømming 4,1-6 kbm

7 039,00 kr

Slamtømming over 6,1 kbm

11 313,00 kr

Slamtømming 0-4 kbm tømming hvert 3. år

2 030,00 kr

Tillegg for hastetømming

2 010,00 kr

 

Sist oppdatert 15. mai 2024, kl 06:13

Opprettet 22. april 2014, kl 15:30« Tilbake