Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres to ganger pr. år - vår og høst. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   Sekker 
     
Total sum pr. år for dette er 3 509 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

  

Helårsrenovasjon

Restavfall

140 liter

2669,00 kr

240 liter

4258,00 kr

370 liter

7634,00 kr

660 liter

13560,00 kr

140 liter tømming hver 14. dag

1643,00kr

Leie av kompostbinge

338,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

240 liter

280,00 kr

370 liter

280,00 kr

660 liter

280,00 kr

Glass- og emballasje fra mat- og drikkevarer

140 liter

280,00 kr

240 liter

280,00 kr

370 liter

280,00 kr

Plastemballasje 240 liter 280,00 kr
370 liter 280,00 kr
660 liter 280,00 kr
Sekker 280,00 kr
Gangtillegg Gangavstand restavfall 8-20 meter 454,00 kr
gangavstand restavfall 21-30 meter 680,00 kr
Gangavstand restavfall 31-40 meter 907,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 8-20 meter 113,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 21-30 meter 170,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 31-40 meter 227,00 kr

   

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon 140 liter beholder

3124,00 kr

Fritidsrenovasjon sekkestativ

3124,00 kr

Fritidsrenovasjon fellesbeholder

1989,00 kr

  

Nedgravd avfallsløsning

Nedgravde løsninger (privat), pr boenhet

2033,00 kr

Nedgravde løsninger (MOVAR), pr boenhet

2637,00 kr

  

Slam

For informasjon vedr. slamtømming i Vestby, ta kontakt med Vestby kommune

Sist oppdatert 22. January 2019, kl 15:54

Opprettet 22. April 2014, kl 15:30« Tilbake