Private helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres fire ganger pr. år. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard privat helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   1x240 liter beholder
     
Total sum pr. år for dette er 4 325 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

  

Privat helårsrenovasjon

Restavfall

140 liter

3 266,00 kr

240 liter

5 742,00 kr

370 liter

9 069,00 kr

660 liter

17 720,00 kr

140 liter tømming hver 14. dag

2 011,00 kr

Leie av kompostbinge

600,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

240 liter

353,00 kr

370 liter

353,00 kr

660 liter

353,00 kr

Glass- og emballasje fra mat- og drikkevarer

140 liter

353,00 kr

240 liter

353,00 kr

370 liter

353,00 kr

Plastemballasje 240 liter 353,00 kr
370 liter 353,00 kr
660 liter 353,00 kr
Sekker 353,00 kr
Gangtillegg Gangavstand prisgruppe 1 (8-20 meter) 1 157,00 kr
Gangavstand prisgruppe 2 (21-30 meter) 1 738,00 kr
Gangavstand prisgruppe 3 (31-40 meter) 2 318,00 kr

   

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon med kildesortering; helårs

3 981,00 kr

Fritidsrenovasjon fellesbeholder; perioden påske t.o.m. uke 40 (fases ut, kan ikke bestilles)

2 700,00 kr

  

Nedgravd / bunntømt

Nedgravd / bunntømt avfallsløsning (privat), pr boenhet

3 000,00 kr

Nedgravd / bunntømt avfallsløsning (MOVAR), pr boenhet

3 000,00 kr

  

Slam

For informasjon vedr. slamtømming i Vestby, ta kontakt med Vestby kommune

Sist oppdatert 10. februar 2023, kl 08:53

Opprettet 22. april 2014, kl 15:30« Tilbake