Private helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres fire ganger pr. år. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard privat helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall (inkl. løsning for matavfall)   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   1x240 liter beholder
     
Total sum pr. år for dette er 5 624 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

  

Privat helårsrenovasjon

Restavfall (inkl. løsning for matavfall)

140 liter

4 475,00 kr

240 liter

7 867,00 kr

370 liter

12 425,00 kr

660 liter

24 277,00 kr

 

 

Papp, papir og drikkekartong

240 liter

389,00 kr

370 liter

389,00 kr

660 liter

389,00 kr

Glass- og emballasje fra mat- og drikkevarer

140 liter

371,00 kr

240 liter

371,00 kr

370 liter

371,00 kr

Plastemballasje 240 liter 389,00 kr
370 liter 389,00 kr
660 liter 389,00 kr
Sekker 389,00 kr
Gangtillegg Gangavstand prisgruppe 1 (8-20 meter) 2 367,00 kr
Gangavstand prisgruppe 2 (21-30 meter) 2 973,00 kr
Gangavstand prisgruppe 3 (31-40 meter) 3 753,00 kr

   

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon med kildesortering; helårs

4 504,00 kr

Fritidsrenovasjon fellesbeholder; perioden påske t.o.m. uke 40 (fases ut, kan ikke bestilles)

4 504,00 kr

  

Nedgravd / bunntømt

Nedgravd / bunntømt avfallsløsning (privat), pr boenhet

5 622,00 kr

Nedgravd / bunntømt avfallsløsning (MOVAR), pr boenhet

5 622,00 kr

  

Slam

For informasjon vedr. slamtømming i Vestby, ta kontakt med Vestby kommune

Sist oppdatert 15. mai 2024, kl 06:13

Opprettet 22. april 2014, kl 15:30« Tilbake