Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres to ganger pr. år - vår og høst. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall   1x240 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   Sekker 
     
Total sum pr. år for dette er 3 827 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

 

Helårsrenovasjon

Restavfall

 

 

 

 

 

140 liter

2 043,00 kr

240 liter

2 921,00 kr

370 liter

4 046,00 kr

660 liter

6 915,00 kr

Leie av kompostbinge

382,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

 

 

240 liter

302,00 kr

370 liter

302,00 kr

660 liter

302,00 kr

Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer

 

 

140 liter

302,00 kr

240 liter

302,00 kr

370 liter

302,00 kr

Plastemballasje

 

 

 

240 liter

302,00 kr

370 liter

302,00 kr

660 liter

302,00 kr

Sekker

302,00 kr

Gangtillegg

 

 

 

Gangavstand restavfall 8-20 meter

459,00 kr

Gangavstand restavfall 21-30 meter

687,00 kr

Gangavstand restavfall 31-40 meter

916,00 kr

Gangavstand kildesorterte avfallstyper 8-20 meter

114,00 kr

Gangavstand kildesorterte avfallstyper 21-30 meter

172,00 kr

Gangavstand kildesorterte avfallstyper 31-40 meter

229,00 kr

 

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon fellesbeholder helårs

2 981,00 kr

 

Nedgravd avfallsløsning

Nedgravde løsninger (MOVAR), pr boenhet

2 990,00 kr

   

Slam

 

Slamtømming

1 962,00 kr

Tillegg for hastetømming

521,00 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 10. januar 2020, kl 14:48

Opprettet 22. april 2014, kl 15:30« Tilbake