Jf. forurensningsloven og renovasjonsforskriften for kommunen er alle abonnenter pålagt å utføre kildesortering.

Kildesortering er sortering av avfall hos avfallsprodusenten/ husholdningen for å tilrettelegge for gjenvinning. Når man kildesorterer, sorterer man ut kasserte produkter og emballasje fra restavfallet og samler for eksempel glass-/metallemballasje og papp/papir og drikkekartonger og plastemballasje hver for seg. Disse kan materialgjenvinnes. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse kasserte produktene og emballasjen tilbake til gjenvinning ved å bruke det som råvare i produksjon av nye varer. På denne måten holdes avfallet, eller «ressursene», i et kretsløp og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser

Standard abonnement:
Hver abonnent har renovasjonsutstyr for fire avfallstyper:

Her finner du mer informasjon om kildesortering

 

Beholderne/sekken skal plasseres maksimalt 8 meter fra kjørbar vei på tømmedagen!

Du bestemmer selv hvilken vei beholderne dine skal stå - med håndtaket vendt inn-/eller utover mot renovatør

 

Standard tømmeintervall på de forskjellige avfallstypene i alle våre eierkommuner:

Kommune Avfallstype Standard tømmeintervall
Moss, Rygge, Råde, Vestby Restavfall Hver uke
Våler Restavfall Annenhver uke
Moss, Rygge, Råde, Vestby, Våler    Papp, papir og drikkekartong Hver fjerde uke
Moss, Rygge, Vestby, Våler Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   Hver fjerde uke
Råde Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer Hver sjette uke
Moss, Rygge, Råde, Vestby, Våler Plastemballasje Hver fjerde uke

 

Hver renovatør henter avfall hos flere hundre abonnenter hver dag. Hjelp våre renovatører til en bedre arbeidshverdag. Unngå hindringer slik som:

 • Trapper, terskler, nivåforskjell mellom platting og bakkenivå.
 • Biler, tilhengere, sykler, barnevogner, klessnorer, løse hunder, vegetasjon o.l.
 • Manglende snørydding frem til og rundt renovasjonsutstyret og/eller strøing.

 

Felles renovasjonsutstyr? Her finner du mer informasjon om dere er flere naboer som ønsker å dele renovasjonsutstyr.

For å delta i returkartonglotteriet må du skylle, brette og stappe drikkekartonger til en "kubbe". Seks kartonger puttes i en syvende kartong. Skriv på navn og telefonnummer. Legg kartongen i beholderen for papp, papir og drikkekartong eller lever på gjenvinningsstasjonen på Solgård Avfallsplass eller annet mottak som deltar i trekningen. Nyhet! Fra og med januar 2017 holder det å skylle og brette én enkelt kartong for å delta! Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne.

Hjemmekompostering? Her finner du oversikt over kommunens hjemmekompostering.

Større mengder avfall? Dersom du har behov for større beholder enn standard, så kan du under renovasjonsgebyrer se alle våre beholderstørrelser og tilhørende gebyrer. Ta kontakt for endring av beholderstørrelse /-antall.
Dersom du en gang i blant har ekstra mengder restavfall, må du kjøpe blå ekstrasekk

 

Gjennom forurensningsloven og renovasjonsforskriften er alle abonnenter pålagt å utføre kildesortering. Dette skal du kildesortere:

 • Papp og papir
 • Drikkekartong
 • Glass- og metallemballasje
 • Farlig avfall
 • Plast
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Medisinsk avfall
 • Restavfall

Informasjon om levering av andre avfallstyper enn det som abonnenter har ordning for hjemme, se Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon sine sider.

Sist oppdatert 14. June 2018, kl 15:22

Opprettet 27. April 2015, kl 16:19« Tilbake