Gjennom forurensningsloven og renovasjonsforskriften er alle abonnenter pålagt å utføre kildesortering. Hjemme har du renovasjonsutstyr for fire avfallstyper:

(Klikk på symbolene for mer informasjon)

Renovasjonssystemet Restavfall       Tømmes hver uke, med unntak i Våler der restavfallet tømmes hver 14. dag hos alle abonnenter som standard. Både i Rygge, Råde og Vestby kan man få tømming av restavfallet hver 14. dag dersom man ønsker det. Renovasjonsgebyret blir da følgelig litt lavere.
Renovasjonssystemet Papp, papir og drikkekartong   Tømmes hver fjerde uke. 
Renovasjonssystemet Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   Tømmes hver fjerde uke, med unntak i Råde der det tømmes hver sjette uke hos alle abonnenter som standard.
Renovasjonssystemet Plastemballasje   Tømmes hver fjerde uke. Til dette utdeles det rull med gjennomsiktige plastsekker. Hvis ønskelig kan sekk til sortering av plastemballasje erstattes med beholder, gebyret er det samme.

 

I tillegg må du levere farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall til godkjent mottak. MiljøbilenSolgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon tar imot slik avfall. Medisinsk avfall som medisinavfall (kasserte legemidler/medisiner) og smittefarlig avfall, skal ikke blandes som andre typer avfall. Ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Viktig!

  • Beholderne/sekken skal plasseres maksimalt 8 meter fra kjørbar vei på tømmedagen. Tømmekalenderen din finner du på vår webside, eller du kan laste ned MOVAR appen
  • Hver renovatør henter avfall hos flere hundre abonnenter hver dag. Hjelp våre renovatører til en bedre arbeidshverdag. Unngå hindringer slik som:
    • Trapper, terskler, nivåforskjell mellom platting og bakkenivå.
    • Biler, tilhengere, sykler, barnevogner, klessnorer, løse hunder, vegetasjon o.l.
    • Manglende snørydding frem til og rundt renovasjonsutstyret og/eller strøing.

Felles renovasjonsutstyr? Her finner du mer informasjon om å dele renovasjonsutstyr.

Hjemmekompostering? Her finner du oversikt over kommunens hjemmekompostering.

Større mengder avfall? Dersom du har behov for større beholder enn standard, så kan du under renovasjonsgebyrer se alle våre beholderstørrelser og tilhørende gebyrer. Ta kontakt for endring av beholderstørrelse /-antall. Dersom du en gang i blant har ekstra mengder restavfall, må du kjøpe blå ekstrasekk

Informasjon om levering av andre avfallstyper enn det som abonnenter har ordning for hjemme, se Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon

 

Sist oppdatert 18. March 2019, kl 10:58

Opprettet 27. April 2015, kl 16:19« Tilbake