Renovasjonsteknisk avfallsnorm (heretter kalt normen) har som mål å beskrive de krav kommunene har vedtatt for oppsamlings- og innsamlingsløsninger i kommunene som er tilsluttet MOVAR.

Normen gir råd om kommunens håndtering av avfallsspørsmål i plan- og byggesaker. Normen er et verktøy for kommunene til å stille riktige funksjonskrav i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og behandling av byggesøknad for bolig eller fritidsbolig.

Normen skal bidra til å sikre rasjonell og funksjonell drift av renovasjonsløsningene og effektivisere saksbehandlingen i kommunene. Normen finner du her.« Tilbake