I 2004 inngikk Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og MOVAR en samarbeidsavtale om forsyning av reservevann.

Det ble satt i gang en prosess med å bygge ledningsnett for å knytte vannverkene til disse anleggseierne sammen. Reservevannsledningen ble lagt i forbindelse med utbygging til fire felts motorvei gjennom Østfold.

Anlegget ble offisielt åpnet 5. november 2010 og gjør at Sarpsborg og/eller Fredrikstad kommune kan bistå MOVAR med vannleveranse til Mosseregionen og motsatt. Driftskontrollsentralen for anlegget er plassert på Vansjø Vannverk og anlegget driftes av MOVAR sitt personell.

Her kan du laste ned en informasjonsbrosjyre om reservevannsamarbeidet

Sist oppdatert 31. oktober 2014, kl 14:14

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:54« Tilbake