Avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen må sorteres.

Priser ved Solgård Avfallsplass for 2021

Det er ikke anledning for næringskunder som har utført arbeidsoppdrag hos privathusholdninger å levere enkelte typer avfallsfraksjoner fra disse oppdragene avgiftsfritt på Solgård Avfallsplass. Avfallet vil bli registrert inn som næringsavfall og priset etter det. Dette gjelder uavhengig om næringskunden har bekreftelse fra privathusholdningen eller om en fra privathusholdningen er med. Noen avfallsfraksjoner dette vil gjelde for er:

 • Farlig avfall (Eks. er trykkimpregnerte materialer, maling, lim , lakk)
 • Hageavfall
 • Forbrukerelektronikk

Unntak: avfall fra borettslag vil fortsatt bli registrert som avfall fra privathusholdning når bekreftelse fra styreleder i borettslaget forevises ved levering. Bekreftelsen skal ikke være eldre enn 6 mnd.

På lørdager er det ikke anledning for næring å levere avfall på Solgård Avfallsplass da denne dagen er forbeholdt privathusholdningene.

Gjeldende Corona-tiltak på gjenvinningsstasjonene:

 • Alle som besøker oss, skal holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Våre medarbeidere får ikke hjelpe deg med å laste av / bære avfall, men er tilgjengelige for å veilede deg med kildesorteringen.
 • Du må ta med egne redskaper for å laste av hageavfall, feie henger, laste kompost i bøtter eller sekker osv.
 • Vi anmoder om å benytte kontaktløs betaling (kort / Vipps).

 Vi minner om at alle avfallsekker må være gjennomsiktige

Vis priser for husholdning

Fastprismodellen for levering av avfall består inntil videre:

 • Personbil - kr 60,-
 • Personbil med enakslet tilhenger - kr 210,-
 • Personbil med flerakslet tilhenger - kr 310,-
 • Varebil med grønne skilt - kr 200,-
 • Varebil med grønne skilt og med enekslet tilhenger- kr 350,-
 • Varebil med grønne skilt og med flerakslet tilhenger - kr 450,-
 • Kun avfall på enakslet tilhenger - kr 150,-
 • Kun avfall på flerakslet tilhenger - kr 250,-
 • Rene lass med hageavfall, elektrisk avfall og metall er gratis, om ikke bil/tilhengerlasset inneholder annet type avfall

Priser oppgitt er inkl. mva.

 

For private husholdninger er det gratis å levere:

 • Metaller
 • Hageavfall
 • EE-avfall og kuldemøbler
 • Farlig avfall (f.eks. maling, lakk, lim, trykkimpregnert trevirke, PCB-holdige isolerglassruter, Klorparafinholdige isolerglassruter, asbest og eternitt)
 • Kjølevegger/garasjeporter med PUR-skum
 • Ren stein, pukk og grus. Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
 • Båter opp til 15 fot (drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter, treverk på glassfiber/plastbåter, osv. må være fjernet). For levering av båter over 15 fot, ta kontakt
 

 

Vis priser for næring

Fastprismodellen for levering av avfall består inntil videre:

 • Personbil - kr 48,-
 • Personbil med enakslet tilhenger - kr 144,-
 • Personbil med flerakslet tilhenger - kr 216,-
 • Varebil med grønne skilt - kr 176,-
 • Varebil med grønne skilt og med enekslet tilhenger- kr 296,-
 • Varebil med grønne skilt og med flerakslet tilhenger - kr 376,-
 • Rene lass med metall er gratis, om ikke bil/tilhengerlasset inneholder annet type avfall

Priser oppgitt er eksl. mva.

 

Murstein/takstein/betong/leca, samt gravemasser som jord, leire o.l. betales etter vekt (se pris under).

  
For bedrifter med kundekonto gjelder orinære priser pr. tonn: Ekskl. mva
Sortert avfall til gjenvinningsstasjonen (minstepris for avfall inntil 60 kg er kr 60,- inkl. mva.) kr 772,-
Metaller Avgiftsfritt
Murstein/takstein/betong/leca (må være fri for armering)
Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
kr 390,-
Ren stein, pukk og grus
Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
Avgiftsfritt
Gravemasser som jord, leire ol. (kan ikke inneholde farlig avfall). 
Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
kr 390,-
KFK-kuldemøbler Avgiftsfritt
Næringselektronikk Avgiftsfritt
Øvrig EE-avfall kr 1 246,-
Hageavfall kr 1 030,-
Farlig avfall Ta kontakt
Asbest/eternitt kr 1 656,-
Kreosot / CCA-impregnert trevirke kr 1 718,-
Glassfibertank kr 1 030,-
Båter opp til 15 fot (drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter, treverk på glassfiber/plastbåter, osv. må være fjernet) Avgiftsfritt
Båter over 15 fot Ta kontakt

 

Avfall til deponi
Fra industrivirksomhet - ta kontakt
Forurenset masse - ta kontakt

For avfall til deponi kreves basiskarakterisering før levering.

 

Diverse Ekskl.  mva
Avfall til forbrenning kr 2 200,- pr. tonn
Veiing (gjelder for leie av vekt dersom massene som skal veies ikke skal leveres/hentes hos MOVAR. Bil og henger som på grunn av sin lengde må veies i to etapper, regnes i denne sammenheng som to veiinger.) kr 110,- pr. veiing 

 

Vis priser for salg

Solgårdkompost - kr 295,- pr tonn inkl. mva

Gjennomsiktige sekker for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen, selges for kr 45,- pr rull inkl. mva. Det er 10 sekker på rullen.
Blå ekstrasekk for husholdningsavfall selges for kr 30,- pr. stk inkl. mva.
Saltblandet sand i sekker på 20 kg selges for kr 50,- pr. stk inkl. mva.

 

Følgende avfallstyper kan dessverre ikke leveres:

 • Lastebil-, traktor- og anleggsdekk
 • Fyrverkeri, sprengstoff og ammunisjon
 • Asfalt 
 • Radioaktivt avfall
 • Landbruksplast

 Ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Sist oppdatert 16. juli 2021, kl 11:22

Opprettet 1. januar 2018, kl 11:08« Tilbake