Avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen må sorteres.

Priser ved Solgård Avfallsplass for 2020

Det er ikke anledning for næringskunder som har utført arbeidsoppdrag hos privathusholdninger å levere enkelte typer avfallsfraksjoner fra disse oppdragene avgiftsfritt på Solgård Avfallsplass. Avfallet vil bli registrert inn som næringsavfall og priset etter det. Dette gjelder uavhengig om næringskunden har bekreftelse fra privathusholdningen eller om en fra privathusholdningen er med.

Noen avfallsfraksjoner dette vil gjelde for er:

  • Farlig avfall (Eks. er trykkimpregnerte materialer, maling, lim , lakk)
  • Hageavfall
  • Forbrukerelektronikk

Unntak: avfall fra borettslag vil fortsatt bli registrert som avfall fra privathusholdning når bekreftelse fra styreleder i borettslaget forevises ved levering. Bekreftelsen skal ikke være eldre enn 6 mnd.

På lørdager er det ikke anledning for næring å levere avfall på Solgård Avfallsplass da denne dagen er forbeholdt privathusholdningene.

 

Vis priser for husholdning

Avfall til gjenvinningsstasjonen - priser oppgitt pr. tonn Ekskl. mva Inkl. mva
Sortert avfall til gjenvinningsstasjonen (minstepris for avfall inntill 40 kg er kr 50,- inkl. mva.) kr 744,- kr 930,-
Metaller Avgiftsfritt  
Hageavfall Avgiftsfritt  
EE-avfall og kuldemøbler Avgiftsfritt  
Farlig avfall (f.eks. maling, lakk, lim, trykkimpregnert trevirke, PCB-holdige isolerglassruter, Klorparafinholdige isolerglassruter, asbest og eternitt) Avgiftsfritt  
Kjølevegger/garasjeporter med PUR-skum Avgiftsfritt  

Ren stein, pukk og grus.
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd

Avgiftsfritt  
Gravemasser som jord, leire ol. (kan ikke inneholde farlig avfall).
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
kr 40,- kr 50,-
Murstein/takstein/betong/leca (må være fri for armering).
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
kr 340,- kr 425,-
Båter opp til 15 fot (drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter, treverk på glassfiber/plastbåter, osv. må være fjernet) Avgiftsfritt  
Båter over 15 fot  Ta kontakt  

 

Vis priser for næring

Avfall til gjenvinningsstasjonen – priser oppgitt pr. tonn Ekskl. mva  Inkl. mva
Sortert avfall til gjenvinningsstasjonen (minstepris for avfall inntill 40 kg er kr 50,- inkl. mva.) kr 744,- kr 930,-
Metaller Avgiftsfritt  
Murstein/takstein/betong/leca (må være fri for armering)
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
kr 340,- kr 425,-
Ren stein, pukk og grus
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
Avgiftsfritt  
Gravemasser som jord, leire ol. (kan ikke inneholde farlig avfall). 
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
Ta kontakt  
KFK-kuldemøbler Avgiftsfritt  
Næringselektronikk (RENAS) Avgiftsfritt  
Øvrig EE-avfall kr 1 204,- kr 1 505,-
Hageavfall kr 1 000,- kr 1 250,-
Farlig avfall Ta kontakt  
Asbest/eternitt kr 1 600,- kr 2 000,-
Kreosot / CCA-impregnert trevirke kr 1 660,- kr 2 075,-
Glassfibertank kr 1 000,- kr 1 250,-
Båter opp til 15 fot (drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter, treverk på glassfiber/plastbåter, osv. må være fjernet) Avgiftsfritt  
Båter over 15 fot Ta kontakt  

 

Avfall til deponi – priser oppgitt pr. tonn Ekskl. mva. Inkl. mva
Fra industrivirksomhet Ta kontakt  
Forurenset masse Ta kontakt  

For avfall til deponi kreves basiskarakterisering før levering. Ved levering av lettere forurenset masse kan det ved større mengder gis rabatt. Ta kontakt!

 

Diverse Ekskl.  mva Inkl. mva
Avfall til forbrenning kr 2 056,- pr. tonn kr 2 570,- pr. tonn
Veiing (gjelder for leie av vekt dersom massene som skal veies ikke skal leveres/hentes hos MOVAR. Bil og henger som på grunn av sin lengde må veies i to etapper, regnes i denne sammenheng som to veiinger.) kr 110,- pr. veiing  kr 138,- pr. veiing

 

Vis priser for salg

For salg Ekskl. mva. Inkl. mva.
Kompost kr 228,- pr. tonn kr 285,- pr. tonn
Saltblandet sand i løs vekt kr 280,- pr. tonn kr 350,- pr. tonn
Saltblandet sand i sekk (20kg) kr 40,- pr. stk kr 50,- pr. stk
Blå ekstrasekk for husholdningsavfall kr 24,- pr. stk kr 30,- pr. stk

 

Følgende avfallstyper kan dessverre ikke leveres:

  • Lastebil-, traktor- og anleggsdekk
  • Fyrverkeri, sprengstoff og ammunisjon
  • Asfalt 
  • Radioaktivt avfall

 Ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Sist oppdatert 31. December 2019, kl 12:02

Opprettet 1. January 2018, kl 11:08« Tilbake