Avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen må sorteres.

Priser ved Solgård Avfallsplass for 2023

Vi minner om at alle avfallsekker må være gjennomsiktige

Det er ikke anledning for næringskunder som har utført arbeidsoppdrag hos privathusholdninger å levere enkelte typer avfallsfraksjoner fra disse oppdragene avgiftsfritt på Solgård Avfallsplass. Avfallet vil bli registrert inn som næringsavfall og priset etter det. Dette gjelder uavhengig om næringskunden har bekreftelse fra privathusholdningen eller om en fra privathusholdningen er med. Noen avfallsfraksjoner dette vil gjelde for er:

 • Farlig avfall (Eks. er trykkimpregnerte materialer, maling, lim , lakk)
 • Hageavfall
 • Forbrukerelektronikk

På lørdager er det ikke anledning for næring å levere avfall på Solgård Avfallsplass da denne dagen er forbeholdt privathusholdningene.

Vis priser for husholdning

Fastprismodellen for levering av sortert avfall til gjenvinningsstasjonen består inntil videre for følgende grupper:

 • Personbil kr 80,-
 • Kun avfall på enakslet tilhenger kr 185,-
 • Øvrige leveringer betales etter vekt kr 1 250,- per tonn (minstepris kr 80,-)
 • Rene lass med hageavfall, elektrisk avfall og metall er gratis, om ikke bil/tilhengerlasset inneholder annet type avfall

Andre fraksjoner som registreres over vekt:

 • Gravemasser som jord og leire - kr 563,- pr/tonn
 • Murstein/takstein/betong/leca (må være fri for armering) - kr 563,- pr/tonn

Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd

 

Priser oppgitt er inkl. mva.

 

For private husholdninger er det gratis å levere:

 • Metaller
 • Hageavfall inntil 15 cm i diameter
 • EE-avfall og kuldemøbler
 • Farlig avfall (f.eks. maling, lakk, lim, trykkimpregnert trevirke, PCB-holdige isolerglassruter, Klorparafinholdige isolerglassruter, asbest og eternitt)
 • Kjølevegger/garasjeporter med PUR-skum
 • Ren stein, pukk og grus. Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
 • Båter opp til 15 fot (drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter, treverk på glassfiber/plastbåter, osv. må være fjernet). For levering av båter over 15 fot, ta kontakt
 

 

Vis priser for næring

 Fastprismodellen for levering av sortert avfall til gjenvinningsstasjonen består inntil videre for følgende grupper:

 • Personbil kr 64,-
 • Kun avfall på enakslet tilhenger kr 148,-
 • Øvrige leveringer betales etter vekt, se priser nedenfor
 • Rene lass med metall er gratis, om ikke bil/tilhengerlasset inneholder annet type avfall

Priser oppgitt er eksl. mva.

  

Følgende priser gjelder pr. tonn: Ekskl. mva
Sortert avfall til gjenvinningsstasjonen (minstepris er kr 64,- ekskl. mva.) kr 1 000,-
Metaller Avgiftsfritt
Murstein/takstein/betong/leca (må være fri for armering)
Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
kr 450,-
Ren stein, pukk og grus
Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
Avgiftsfritt
Gravemasser som jord, leire ol. (kan ikke inneholde farlig avfall). 
Benyttes kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
kr 450,-
KFK-kuldemøbler Avgiftsfritt
Næringselektronikk Avgiftsfritt
Øvrig EE-avfall kr 1 395,-
Hageavfall kr 1 161,-
Farlig avfall Ta kontakt
Asbest/eternitt kr 1 853,-
Kreosot / CCA-impregnert trevirke kr 1 923,-
Glassfibertank kr 1 153,-
Båter opp til 15 fot (drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter, treverk på glassfiber/plastbåter, osv. må være fjernet) Avgiftsfritt
Båter over 15 fot Ta kontakt

 

Avfall til deponi
Fra industrivirksomhet - ta kontakt
Forurenset masse - ta kontakt

For avfall til deponi kreves basiskarakterisering før levering.

 

Diverse Ekskl.  mva
Avfall til forbrenning kr 2 663,- pr. tonn
Veiing (gjelder for leie av vekt dersom massene som skal veies ikke skal leveres/hentes hos MOVAR. Bil og henger som på grunn av sin lengde må veies i to etapper, regnes i denne sammenheng som to veiinger.) kr 117,- pr. veiing 

 

Vis priser for salg

Solgårdkompost - kr 310,- pr tonn inkl. mva. Solgårdkompost i større mengder etter avtale.

Gjennomsiktige sekker for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen, selges for kr 45,- pr rull inkl. mva. Det er 10 sekker på rullen.
Blå ekstrasekk for husholdningsavfall selges for kr 30,- pr. stk inkl. mva.
Saltblandet sand i sekker på 20 kg selges for kr 54,- pr. stk inkl. mva. Saltblandet sand i løs vekt kr 466,- inkl. mva

 

Følgende avfallstyper kan dessverre ikke leveres:

 • Lastebil-, traktor- og anleggsdekk
 • Fyrverkeri, sprengstoff, ammunisjon og airbag/kollisjonsputer
 • Asfalt 
 • Radioaktivt avfall
 • Landbruksplast
 • Medisiner (apotek plikter å ta imot dette)

 Ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Sist oppdatert 16. november 2023, kl 12:09

Opprettet 1. januar 2018, kl 11:08« Tilbake