Avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen må sorteres.

Priser ved Solgård Avfallsplass for 2020

Det er ikke anledning for næringskunder som har utført arbeidsoppdrag hos privathusholdninger å levere enkelte typer avfallsfraksjoner fra disse oppdragene avgiftsfritt på Solgård Avfallsplass. Avfallet vil bli registrert inn som næringsavfall og priset etter det. Dette gjelder uavhengig om næringskunden har bekreftelse fra privathusholdningen eller om en fra privathusholdningen er med.

Noen avfallsfraksjoner dette vil gjelde for er:

 • Farlig avfall (Eks. er trykkimpregnerte materialer, maling, lim , lakk)
 • Hageavfall
 • Forbrukerelektronikk

Unntak: avfall fra borettslag vil fortsatt bli registrert som avfall fra privathusholdning når bekreftelse fra styreleder i borettslaget forevises ved levering. Bekreftelsen skal ikke være eldre enn 6 mnd.

På lørdager er det ikke anledning for næring å levere avfall på Solgård Avfallsplass da denne dagen er forbeholdt privathusholdningene.

Gjeldende Corona-tiltak på gjenvinningsstasjonene:

 • Alle som besøker oss, skal holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Våre medarbeidere får ikke hjelpe deg med å laste av / bære avfall, men er tilgjengelige for å veilede deg med kildesorteringen.
 • Du må ta med egne redskaper for å laste av hageavfall, feie henger, laste kompost i bøtter eller sekker osv.
 • Du kan ikke betale med kontanter. Vi anbefaler kontaktløs betaling (kort / Vipps).

 

Vis priser for husholdning

Fastprismodellen for levering av avfall består inntil videre:

 • Personbil - kr 50,-
 • Personbil med tilhenger - kr 150,-
 • Varebil - kr 200,-
 • Varebil med tilhenger - kr 350,-
 • Rene lass med hageavfall, elektrisk avfall og metall er gratis, om ikke bil/tilhengerlasset inneholder annet type avfall

Du kan ikke betale med kontanter. Vi anbefaler kontaktløs betaling (kort/Vipps)
Vi minner om at alle avfallssekker må være gjennomsiktige

 
Metaller Avgiftsfritt
Hageavfall Avgiftsfritt
EE-avfall og kuldemøbler Avgiftsfritt
Farlig avfall (f.eks. maling, lakk, lim, trykkimpregnert trevirke, PCB-holdige isolerglassruter, Klorparafinholdige isolerglassruter, asbest og eternitt) Avgiftsfritt
Kjølevegger/garasjeporter med PUR-skum Avgiftsfritt

Ren stein, pukk og grus.
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd

Avgiftsfritt
Båter opp til 15 fot (drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter, treverk på glassfiber/plastbåter, osv. må være fjernet) Avgiftsfritt
Båter over 15 fot  Ta kontakt

 

Vis priser for næring

Fastprismodellen for levering av avfall består inntil videre:

 • Personbil - kr 50,-
 • Personbil med tilhenger - kr 150,-
 • Varebil - kr 200,-
 • Varebil med tilhenger - kr 350,-
 • Rene lass med hageavfall, elektrisk avfall og metall er gratis, om ikke bil/tilhengerlasset inneholder annet type avfall

Du kan ikke betale med kontanter. Vi anbefaler kontaktløs betaling (kort/Vipps)
Vi minner om at alle avfallssekker må være gjennomsiktige

  
For bedrifter med kundekonto gjelder orinære priser: Ekskl. mva  Inkl. mva
Sortert avfall til gjenvinningsstasjonen (minstepris for avfall inntil 40 kg er kr 50,- inkl. mva.) kr 744,- kr 930,-
Metaller Avgiftsfritt  
Murstein/takstein/betong/leca (må være fri for armering)
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
kr 340,- kr 425,-
Ren stein, pukk og grus
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
Avgiftsfritt  
Gravemasser som jord, leire ol. (kan ikke inneholde farlig avfall). 
Leveres dette med kjøretøy med egenvekt over 3500 kg, ta kontakt på forhånd
Ta kontakt  
KFK-kuldemøbler Avgiftsfritt  
Næringselektronikk (RENAS) Avgiftsfritt  
Øvrig EE-avfall kr 1 204,- kr 1 505,-
Hageavfall kr 1 000,- kr 1 250,-
Farlig avfall Ta kontakt  
Asbest/eternitt kr 1 600,- kr 2 000,-
Kreosot / CCA-impregnert trevirke kr 1 660,- kr 2 075,-
Glassfibertank kr 1 000,- kr 1 250,-
Båter opp til 15 fot (drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter, treverk på glassfiber/plastbåter, osv. må være fjernet) Avgiftsfritt  
Båter over 15 fot Ta kontakt  

 

Avfall til deponi – priser oppgitt pr. tonn Ekskl. mva. Inkl. mva
Fra industrivirksomhet Ta kontakt  
Forurenset masse Ta kontakt  

For avfall til deponi kreves basiskarakterisering før levering. Ved levering av lettere forurenset masse kan det ved større mengder gis rabatt. Ta kontakt!

 

Diverse Ekskl.  mva Inkl. mva
Avfall til forbrenning kr 2 056,- pr. tonn kr 2 570,- pr. tonn
Veiing (gjelder for leie av vekt dersom massene som skal veies ikke skal leveres/hentes hos MOVAR. Bil og henger som på grunn av sin lengde må veies i to etapper, regnes i denne sammenheng som to veiinger.) kr 110,- pr. veiing  kr 138,- pr. veiing

 

Vis priser for salg

For salg Ekskl. mva. Inkl. mva.

Inntil videre er det fastpris per lass med kompost

 • Personbil og liten varebil - kr 50,-
 • Personbil og varebil m/tilhenger - kr 285,-
  (Varebil med lasteplan registreres som varebil med tilhenger)
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn betaler kr. 285,- pr tonn

 

kr 228,- pr. tonn kr 285,- pr. tonn
Blå ekstrasekk for husholdningsavfall kr 24,- pr. stk kr 30,- pr. stk

 

Følgende avfallstyper kan dessverre ikke leveres:

 • Lastebil-, traktor- og anleggsdekk
 • Fyrverkeri, sprengstoff og ammunisjon
 • Asfalt 
 • Radioaktivt avfall
 • Landbruksplast

 Ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Sist oppdatert 23. juni 2020, kl 15:23

Opprettet 1. januar 2018, kl 11:08« Tilbake