Priser ved Solgård Avfallsplass for 2019

Viktig: Traktor med henger og kjøretøy med egenvekt over 3500 kg har dessverre ikke adgang til våre gjenvinningsstasjoner grunnet plassmangel.

 

Det er ikke anledning for næringskunder som har utført arbeidsoppdrag hos privathusholdninger å levere enkelte typer avfallsfraksjoner fra disse oppdragene avgiftsfritt på Solgård Avfallsplass. Avfallet vil bli registrert inn som næringsavfall og priset etter det. Dette gjelder uavhengig om næringskunden har bekreftelse fra privathusholdningen eller om en fra privathusholdningen er med.

Noen avfallsfraksjoner dette vil gjelde for er:

  • Farlig avfall (Eks. er trykkimpregnerte materialer, maling, lim , lakk)
  • Hageavfall
  • Forbrukerelektronikk

Unntak: avfall fra borettslag vil fortsatt bli registrert som avfall fra privathusholdning når bekreftelse fra styreleder i borettslaget forevises ved levering. Bekreftelsen skal ikke være eldre enn 6 mnd.

På lørdager er det ikke anledning for næring å levere avfall på Solgård Avfallsplass da denne dagen er forbeholdt privathusholdningene.

 

Vis priser for husholdning

Fra Husholdninger - Priser oppgitt pr. tonn Ekskl. mva Inkl. mva
Sortert avfall til gjenvinningsstasjonen* kr 744,- kr 930,-
Metaller Avgiftsfritt  
Hageavfall Avgiftsfritt  
EE-avfall og kuldemøbler Avgiftsfritt  
Farlig avfall (f.eks. maling, lakk, lim, trykkimpregnert trevirke, PCB-holdige isolerglassruter, Klorparafinholdige isolerglassruter, asbest og eternitt) Avgiftsfritt  
      - Kjølevegger/garasjeporter med PUR-skum Avgiftsfritt  
Ren stein, pukk og grus** Avgiftsfritt  
Gravemasser (jord, leire ol. som ikke er farlig avfall, og leveres med kjøretøy under 3500 kg)*** kr 30,- kr 38,-
Murstein/takstein/betong/leca**** kr 310,- kr 388,-
Båter opp til 15 fot***** Avgiftsfritt  
Båter over 15 fot***** Ta kontakt  

* Minstepris for levering av sortert avfall (inntill 40 kg) til gjenvinningsstasjonen er 50,- inkl. mva.

** Store mengder kun etter avtale. Ta kontakt!

*** Gravemasser (kjøretøy med egenvekt over 3500 kg). Ta kontakt!

**** Disse massene må være fri for armering og være egnet til bygging av veier og plasser.

***** Ved levering av båter må treverk (gjelder glassfiber-/plastbåter), drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter mm være fjernet. 

Vis priser for næring

Fra næring – Priser oppgitt pr. tonn Ekskl. mva  Inkl. mva
Sortert avfall til gjenvinningsstasjonen* kr 744,- kr 930,-
Metaller Avgiftsfritt  
Murstein/takstein/betong/leca**** kr 310,- kr 388,-
Ren stein, pukk og grus*** Avgiftsfritt  
Gravemasser (jord, leire ol.)** Etter avtale  
KFK-kuldemøbler Avgiftsfritt  
Næringselektronikk (RENAS) Avgiftsfritt  
Øvrig EE-avfall kr 1 185,- kr 1 482,-
Hageavfall* kr 779,- kr 974,-
Farlig avfall Avhengig av avfallstype 
Asbest/eternitt kr 1 410,- kr 1 763,-
Kreosot/CCA-impregnert trevirke kr 1 633,- kr 2 042,-
Glassfibertank kr 653,- kr 816,-
Båter opp til 15 fot***** Avgiftsfritt  
Båter over 15 fot***** Ta kontakt  

* Minstepris for levering av sortert avfall (inntill 40 kg) til gjenvinningsstasjonen er 50,- inkl. mva.

*** Store mengder kun etter avtale. Ta kontakt! 

**** Disse massene må være fri for armering og være egnet til bygging av veier og plasser.

***** Ved levering av båter må treverk (gjelder glassfiber-/plastbåter), drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter mm være fjernet. 

 

Avfall til deponi – priser oppgitt pr. tonn Ekskl. mva. Inkl. mva
Fra industrivirksomhet Ta kontakt  
Forurenset masse Ta kontakt  

For avfall til deponi kreves basiskarakterisering før levering. Ved levering av lettere forurenset masse kan det ved større mengder gis rabatt. Ta kontakt!

 

Diverse Ekskl.  mva Inkl. mva
Avfall til forbrenning kr 2 024,- pr. tonn kr 2 530,- pr. tonn
Veiing* kr 110,- pr. veiing  kr 138,- pr. veiing

* Gjelder for leie av vekt dersom massene som skal veies ikke skal leveres/hentes hos MOVAR. Bil og henger som på grunn av sin lengde må veies i to etapper, regnes i denne sammenheng som to veiinger.

Vis priser for salg

For salg Ekskl. mva. Inkl. mva.
Kompost kr 228,- pr. tonn kr 285,- pr. tonn
Saltblandet sand i løs vekt kr 267,- pr. tonn kr 334,- pr. tonn
Saltblandet sand i sekk (20kg) kr 38,- pr. stk kr 48,- pr. stk
Blå ekstrasekk for husholdningsavfall kr 24,- pr. stk kr 30,- pr. stk

Sist oppdatert 7. January 2019, kl 13:12

Opprettet 1. January 2018, kl 11:08« Tilbake