Utslipp til sjø:

Avløpsvannet som blir behandlet i renseanlegget slippes ut i sjøen på stort dyp i god avstand fra land. Kvaliteten på det rensede avløpsvannet skal tilfredsstille krav som er stilt utslippstillatelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Kravene er tilpasset resipientens tåleevne, slik at utslippet ikke skal medføre skade på miljøet eller ulemper for brukerne (for eksempel badende eller fiskere).

Utslipp til luft:

Det er etablert rensing av den urene ventilasjonsluften fra renseanleggene, slik at omgivelse ikke skal bli påvirket av sjenerende eller ubehagelig lukt. Det er også stilt krav til dette i utslippstillatelsen. For å kontinuerlig overvåke funksjonen av luktredusjonsanlegget, fortas det kontinuerlig måling av redokspotensial i klorløsningen som benyttes til å rense luften. Luktreduksjonsanleggene rengjøres jevnlig og det forestas også kontrollmåling av bakterier i vaskeløsningen for unngå spredning av legionella-bakterier.

Tiltross for stort fokus på å unngå lukt fra anleggene, vil det kunne skje enkelttilfeller som f.eks.vedlikehold, havari på utstyr eller ekstraordinære hendelser som kan medføre noe lukt.

Støy:

Driften av avløpsrenseanleggene er forbundet med en del aktivitet som kan medføre støy. Det foregår tiltransport av kjemikalier og slam fra sugebiler, samt borttransport av avløpsslam fra anleggene. Det vil også være svak industristøy som for eksempel svak dur fra pumper og ventilasjonsanlegg.

Fuglevik Renseanlegg har en biogassmotor som er i drift store deler av året for produksjon av energi, motoren er godt støydempet for å begrense motorstøyen.

Utslippstillatelse Kambo RA

Utslippstillatelse Fuglevik RA

Utslippstillatelse Hestevold RA

MOVAR ønsker tilbakemelding fra publikum hvis man opplever sjenerende støy eller lukt som kan komme fra avløpsrenseanleggene. Ved varsel om slike hendelser er det viktig at eksakt tid registreres, samt at vi får beskjed om hvor dette ble opplevd (adresse) og gjerne informasjon om vindretning og værforhold ifm hendelsen. Varsel kan gis til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 69 26 21 10.« Tilbake