I Sverige har forskere fastslått verdien av drikkevannskilden Mälaren, som benyttes som drikkevannskilde for Stockholm til 115 milliarder kroner. Kunsten å sette prislapp på naturens økosystemer er relativt nytt innen internasjonal forskning.

Nå ønsker NIVA å gjennomføre en tilsvarende beregning for Vansjø, som drikkevannskilde til nesten 70 000 mennesker i Mosseregionen.
At Vansjø er en utfordrende kilde er godt kjent, men takket være Norges mest avanserte vannverk, leverer MOVAR ett av Norges beste drikkevann.
MOVAR skal bidra med data til NIVA i forbindelse med prosjektet. Vi håper verdifastsettelsen av Vansjø kan være viktig innspill til diskusjonene om forvaltningen av innsjøen, sier Adm. direktør i MOVAR, Johnny Sundby.

Det kommer mer info om prosjektet som vil bli publisert på movar.no.

Sist oppdatert 9. mars 2015, kl 15:39

Opprettet 25. november 2014, kl 14:03« Tilbake