Vi får ofte spørsmål om hvordan kranvannet virker på oppvaskmaskiner.

Mange andre steder i Europa er vannet hardt, det vil si at det inneholder mye kalsium. Dette vil gi kalkbelegg innvendig i oppvaskmaskinen.

Fra produsentene av oppvaskmaskiner er det derfor gitt anbefalinger om tilsetning av bløtgjøringsmidler, avhengig av hardhetsgrad på vannet.

Vannet fra Vansjø Vannverk har et kalsiuminnhold på ca 20 mg/l, noe som tilsvarer en hardhetsgrad på 3 °dH (tyske hardhetsgrader). Dette regnes som et lavt kalsiuminnhold, og det er derfor ikke nødvendig å bruke salt.

Vannet fra Vansjø Vannverk tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.

Sist oppdatert 9. mars 2015, kl 15:38

Opprettet 25. november 2014, kl 14:24« Tilbake