MOVAR deltar i prosjekt for å fremskaffe kunnskap om mikroplast i avløpsvann.

Mikroplast er alt fra plaststoffer i produkter som vaskemidler, kosmetikk og bilpleiemidler til plastposer som langsomt brytes ned i naturen.

Dette forurenser miljøet og er blitt et viktig og tidsaktuelt tema.

Miljødirektoratet har derfor satt i gang undersøkelser og studier for å fremskaffe mer kunnskap om mikroplast i avløpsvann fra Norske avløpsrenseanlegg. Studiene går blant annet ut på å avdekke kilder til spredning og vurdering av hvilke tiltak som kan gjøres for å begrense utslippene.

I forbidelse med studiene har MOVAR bistått med relativt utfordrende prøvetaking ved Fuglevik Renseanlegg for fremskaffelse av data.

Rapporten er nylig publisert og vil bli presentert på ulike ulike fagtreff og seminarer i bransjen den kommende tiden.

Resultatene viser blant annet at mengden mikroplast  i det utgående vannet fra Fuglevik RA er på nivå med hva som er funnet i utgående vann fra svenske og finske avløpsrenseanlegg.

Videre viser resultatene at retensjonsgraden (andelen innkommende partikler som holdes tilbake i renseanlegget) var på ca 99% for partikler ≥300 µm og 90-97% for partikler ≤20 µm.

Rapporten kan lastes ned og leses her.

Mer om informasjon om mikroplast finner du her.

Sist oppdatert 12. juni 2015, kl 13:09

Opprettet 12. juni 2015, kl 13:15« Tilbake