Hestevold Renseanlegg ligger i Råde kommune, like nord for Saltnes. Anlegget behandler avløpsvann fra Råde kommune og det føres til anlegget via Råde kommunes ledningsnett.

Anlegget ble bygget og satt i drift våren 2011. Hestevold Renseanlegg behandler avløpsvann fra ca. 5.500 personer. Årlig behandler anlegget ca. 0,6 millioner m³ avløpsvann. Renset avløpsvann ledes til Krokstadfjorden, en fjordarm i Oslofjorden. Slammet fra anlegget blir kalkstabilisert, noe som gjør det til et ettertraktet jordforbedringsmiddel.

Sist oppdatert 24. august 2016, kl 10:20

Opprettet 27. mai 2014, kl 09:39« Tilbake