Priser ved Vestby Gjenvinningsstasjon for 2019

Viktig: Traktor med henger og kjøretøy med egenvekt over 3500 kg har dessverre ikke adgang til våre gjenvinningsstasjoner grunnet plassmangel.

Personbil kr. 50,-
Personbil med tilhenger, 1 aksel kr. 150,-
Personbil med tilhenger, 2 aksler eller fler kr. 200,-
Varebil kr. 200,-
Varebil med tilhenger, 1 aksel kr. 350,-
Varebil med tilhenger, 2 aksler eller fler kr. 400,-
Tilhenger, 1 aksel kr. 100,-
Tilhenger, 2 aksler eller fler kr. 200,-

Priser oppgitt inkl. mva.

 

For private husholdninger er dette gratis å levere:

  • Farlig avfall (f.eks. maling, lakk, olje, lim, løsemidler, spraybokser, ugress- og insektmidler, rengjøringsmidler, trykkimpregnert trevirke, batterier, sparepærer og lignende)
  • EE- avfall (kasserte elektriske/elektroniske produkter, dette er produkter som trenger strøm for å virke)
  • Hageavfall (gress, løv, greiner og lignende fra hagen)
  • Metall

For næringsvirksomheter er det kun gratis å levere metall

Sist oppdatert 7. January 2019, kl 12:30

Opprettet 7. January 2015, kl 11:17« Tilbake