Priser ved Vestby Gjenvinningsstasjon for 2017

Viktig: Traktor med henger og kjøretøy med egenvekt over 3500 kg har dessverre ikke adgang til våre gjenvinningsstasjoner grunnet plassmangel.

Personbil kr. 50,-
Personbil med tilhenger, 1 aksel kr. 150,-
Personbil med henger, 2 aksler eller fler kr. 200,-
Varebil kr. 200,-
Varebil med tilhenger, 1 aksel kr. 350,-
Varebil med tilhenger, 2 aksler eller fler kr. 400,-
Tilhenger, 1 aksel kr. 100,-
Tilhenger, 2 aksler eller fler kr. 200,-
Farlig avfall fra husholdninger (maling/lakk/olje/lim, løsemidler, spraybokser, ugress- og insektmidler, rengjøringsmidler, trykkimpregnert trevirke, batterier, sparepærer og lignende) Avgiftsfritt
EE-avfall fra husholdninger (kasserte elektriske/ elektroniske produkter, dette er produkter som trenger strøm for å virke) Avgiftsfritt
Hageavfall fra husholdninger (gress, løv, greiner og lignende fra hagen) Avgiftsfritt
Metall Avgiftsfritt

7. January 2015, kl 09:17

Sist oppdatert: 3. January 2017, kl 13:34« Tilbake