Avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen må sorteres.

 

Priser ved Vestby Gjenvinningsstasjon for 2020

Personbil kr. 50,-
Personbil med tilhenger, 1 aksel kr. 150,-
Personbil med tilhenger, 2 aksler eller fler kr. 200,-
Varebil kr. 200,-
Varebil med tilhenger, 1 aksel kr. 350,-
Varebil med tilhenger, 2 aksler eller fler kr. 400,-
Tilhenger, 1 aksel kr. 100,-
Tilhenger, 2 aksler eller fler kr. 200,-

Priser oppgitt inkl. mva.

 

For private husholdninger er dette gratis å levere:

  • Farlig avfall (f.eks. maling, lakk, olje, lim, løsemidler, spraybokser, ugress- og insektmidler, rengjøringsmidler, trykkimpregnert trevirke, batterier, sparepærer og lignende)
  • EE- avfall (kasserte elektriske/elektroniske produkter, dette er produkter som trenger strøm for å virke)
  • Hageavfall (gress, løv, greiner og lignende fra hagen)
  • Metall

For næringsvirksomheter er det kun gratis å levere metall

Følgende avfallstyper kan dessverre ikke leveres:

 Ta kontakt med Solgård Avfallsplass ved spørsmål om slikt avfall.

Sist oppdatert 22. juni 2020, kl 13:36

Opprettet 7. januar 2015, kl 11:17« Tilbake