Avfallsdeklarering.no er et system via Altinn. Brukerveiledning finnes på: www.avfallsdeklarering.no under veiledere. Bedriften må utnevne en administrator for sin bedrift før Avfallsdeklarering.no kan tas i bruk. I Altinn er administratorrollen forhåndsinnstilt på dagligleder/administrerende direktør, men daglig leder kan delegere denne rollen. Dette gjøres på Altinn ved å velge:

  • «Tilgangsstyring»
  • «Delegering av roller og rettigheter»
  • Gi deretter tilgang til tjenesten relatert til «Energi, miljø og klima».

På Avfallsdeklarerering.no er Solgård Avfallsplass registrert som avfallsmottak. Avfallsprodusent skal ha kjennskap/kunnskap om det farlige avfallet som leveres Solgård Avfallsplass og det skal være deklarert på Avfallsdeklarering.no før levering. Utskrift av deklarasjon skal skrives ut og has med under transporten. Ved store mengder farlig avfall av ulik type ønsker vi at dette er sortert før levering (dette gjelder også ulike typer batterier).

Sist oppdatert 10. februar 2016, kl 11:11

Opprettet 25. januar 2016, kl 15:49« Tilbake