MOVAR er et interkommunalt selskap som eies av 5 kommuner.

MOSS - RYGGE - RÅDE - VESTBY - VÅLER

MOVAR leverer tjenester som innbyggerne og næringslivet i regionen er avhengig av, og som det ikke vil gå lang tid før man vil etterlyse hvis de uteblir.

Dette dreier seg om produksjon av ca. 7 millioner kubikkmeter godt drikkevann, rensing av ca. 6,5 millioner kubikkmeter avløpsvann for å opprettholde en ren fjord, innsamling og forsvarlig håndtering av ca. 36 000 tonn avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere. Dette er viktige tjenester som de fleste innbyggerne nok tar for gitt, så lenge ting fungerer som det skal.

MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i dag et moderne vannverk som ligger på Huggenes i Rygge, tre avløpsanlegg plassert henholdsvis på Kambo, Fuglevik og Hestevold. Et regionalt avfallsanlegg, mer kjent som Solgård Avfallsplass samt Vestby Gjenvinningsstasjon. Hovedbrannstasjonen, Mosseregionens interkommunale brann- og redning (MIB), ligger på Tykkemyr i Moss kommune og i tillegg har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby.

Selskapet har sitt forretningskontor i Rygge.

MOVAR er en forkortelse for MOsseregionen Vann, Avløp, og Renovasjon.

MOVARS visjon: FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER I MILJØETS OG SAMFUNNETS TJENESTE

 

LEDERGRUPPEN I MOVAR IKS

Johnny Sundby

Administrerende Direktør

Tlf. 69 26 21 23
Mob. 95 25 64 11
johnny.sundby(a)movar.no

Rune Larsen

Brannsjef

Tlf. 69 24 78 78
Mob. 90 68 19 48
r.larsen(a)brann.movar.no

Jon Jerry Tveter

Økonomi- og Administrasjonssjef

Tlf. 69 26 21 31
Mob. 91 37 21 81
jon.j.tveter(a)movar.no

Freddy Tangen

Sektorsjef Renovasjon

Tlf. 69 26 21 36
Mob. 91 51 02 47
freddy.tangen(a)movar.no

Kaj-Werner Grimen

Sektorsjef Vann og Avløp

Tlf. 69 26 21 25
Mob. 41 69 15 65
kaj-werner.grimen(a)movar.no

 

STYRET

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet. Styret består av 8 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges av og blant selskapets ansatte. Funksjonstiden er 4 år og følger kommunevalgperioden.

Ketil Reed Aasgaard

Moss, leder

Nils-Anders Søyland

Vestby, Nestleder

Aud Helen Wernberg Øyen

Moss

Hege Solberg Sandtrø

Rygge

Katrine Kerr Gammelsrød

Råde

Steinar Roos

Våler

Per Christian Rasmussen

Ansattvalgt

Tore Fredriksen

Ansattvalgt

 

REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er det øverste organet i MOVAR og velges av eierkommunene. Representantskapet består av 16 medlemme. Hver kommune har minst 2 representanter og ingen kommune har flertall alene. Funksjonstiden er 4 år og følger kommunevalgperioden.

REPRESENTANTSKAPET I MOVAR I PERIODEN 2015 – 2019 HAR FØLGENDE SAMMENSETNING:

Inger-Lise Skartlien Rygge, leder
Tage Pettersen Moss, nestleder
Jonas Sjolte Moss
Joakim Sveli Moss
Hanne Kristin Tollerud Moss
Shakeel Rehmann Moss
Maria Molteberg Moss
Bjørn Mikarlsen Rygge
Hilde Pettersen Rygge
Renè Rafshol Råde
Kjell Løkke Råde
Tom Anders Ludvigsen Vestby
Eirin Stuhaug Bolle Vestby
Ann Therese Monge Vestby
Reidar Kaabel Våler
Arnfinn Linge Våler


« Tilbake