MOVAR er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Med husholdningsrenovasjon menes henting av avfall fra boliger, hytter og returpunkter. I Rygge, Råde og Våler kommune er vi ansvarlige for tømming av slam fra private avløpsanlegg.

Sist oppdatert 6. June 2018, kl 14:40

Opprettet 22. April 2014, kl 11:15« Tilbake