MOVAR er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Med husholdningsrenovasjon menes henting av avfall fra boliger, hytter og returpunkter. I Rygge, Råde og Våler kommune er vi ansvarlige for tømming av slam fra private avløpsanlegg.

   

MOVARs renovasjonsvettregler

Inspirert av de 9 fjellvettreglene, har vi laget 9 renovasjonssvettregler som er med på å sette fokus på renovasjon og kildesortering. God fornøyelse!

 

1. Planlegg renovasjonen Skal du flytte inn i nybygd hus? Ta kontakt med oss i forkant slik at vi får satt ut renovasjonsutstyr til deg i tide før innflytting. 

2. Tilpass renovasjonsutstyret etter behov og ønske Vil du ha mindre/større avfallsbeholder? Er dere flere naboer som ønsker å ha felles renovasjonsutstyr? Ønsker du beholder til plastemballasjen istedenfor sekk? Ta kontakt med oss på telefon eller mail, så vil en av våre kundebehandlere hjelpe deg.  

3. Ta hensyn til vær- og omleggingsvarsler Det spirer og gror etter mye sol, varme og nedbør. Husk å beskjære hekker og trær for at de ikke skal hindre sikt for renovatørene og ødelegge renovasjonskjøretøyene. Vinterstid må det brøytes og strøs. Hjelp oss med å gi våre renovatører en trygg arbeidsdag! Vi legger alltid ut informasjon på våre websider når det er omlegging i avfallstømmingen som følge av helligdager, el.l.

4. Vær forberedt mot forsøpling, selv på korte turer Ta alltid med deg en pose på tur. Ingen liker å ferdes i naturskjønne omgivelser full av søppel. Ta med en pose i lomma på tur så blir det enklere å få med eget avfall hjem igjen. Hvis vi i tillegg tar med annet avfall som vi måtte finne på vår vei, sørger vi sammen for å bevare naturen og de gode naturopplevelsene.  

5. Ha nødvendig renovasjonsutstyr for å kunne hjelpe deg selv til å sortere bedre Det meste av avfallet oppstår på kjøkkenet. Skaff bokser til de forskjellige avfallstypene og plasser disse i kjøkkenbenken, så er det enklere å sortere riktig

6. Ta trygge sorteringsvalg. Gjenkjenn farlig avfall og småelektronikk  Farlig avfall og småelektronikk er skadelig for helse og miljø. Det er derfor veldig viktig å levere slikt på riktig måte. Farlig avfall og småelektronikk kan leveres på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. Denne type avfall kan også leveres på Miljøbilen.

7. Bruk MOVARs hjemmeside Benytt www.movar.no for hjelp til navigering i «renovasjonsverdenen».  Her finner du informasjon om renovasjonsgebyravfallskalenderhjemmekomposteringslamtømming og mye mer...

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu Har du spørsmål knyttet til kildesortering? På våre websider finner du informasjon om kildesortering. Evt. kan du ta kontakt, så hjelper vi deg slik at du sorterer riktig. Men om uhellet først er ute, du har fått lapp av renovatøren om feilsortering og det er ikke tømt… Fortvil ikke, rydd opp i det som er feilsortert så blir det tømt på neste tømmedag for den aktuelle avfallstypen. Spør oss om du er i tvil om hva renovatøren mener er feilsortert hjemme hos deg.

9. Spar på kreftene og søk hjelp om nødvendig Har du spørsmål? Ikke nøl, ta kontakt med oss på telefon eller mail. Våre kundebehandlere vil svare så raskt de kan

 

22. April 2014, kl 09:15

Sist oppdatert: 10. May 2017, kl 12:56« Tilbake