Solgård Avfallsplass ble etablert i 1978 og har utviklet seg til en moderne miljøbedrift med en rekke aktiviteter som:

 • Gjenvinningsstasjon
 • Kompostering av hageavfall
 • Mottak for farlig avfall
 • Deponering av avfall
 • Uttak av deponigass fra deponi
 • Godkjent mottak for næringselektronikk (RENAS)
 • Mellomlager av slam
 • Kompostering av oljeholdige masser
 • Omlastningsstasjon for husholdningsavfall
 • Lagerhold for husholdningsrenovasjon

Gjenvinningsstasjonen på Solgård Avfallsplass tar imot avfall fra private husholdninger og mindre bedrifter. For å kunne levere avfall til gjenvinningsstasjonen må avfallet sorteres. Se vår sorteringsveiledning for informasjon og eksempler. Prisliste for levering av avfall finner du i høyremenyen på denne siden. Minstepris for levering av sortert avfall (inntill 40 kg) til gjenvinningsstasjonen er 50,- inkl. mva.

VIKTIG: Traktor med henger og kjøretøy med egenvekt over 3500 kg har dessverre ikke adgang til gjenvinningsstasjonen grunnet plassmangel.

For private husholdninger er dette gratis å levere:

 • Farlig avfall (maling/lakk/olje/lim, løsemidler, spraybokser, ugress- og insektmidler, rengjøringsmidler, trykkimpregnert trevirke, jernbanesviller, batterier, sparepærer, asbest og eternitt)
 • EE- avfall (kasserte elektriske/ elektroniske produkter, dette er produkter som trenger strøm for å virke)
 • Hageavfall (gress, løv, greiner og lignende fra hagen)
 • Ren stein, pukk og grus (store mengder kun etter avtale. Ta kontakt!)
 • Metall

For næringsvirksomheter er det kun gratis å levere metall

 

Følgende avfallstyper kan dessverre ikke leveres:

 • Lastebil-, traktor- og anleggsdekk
 • Fyrverkeri, sprengstoff og ammunisjon
 • Asfalt 

 Ta kontakt ved spørsmål om slikt avfall.

 

Det er ikke anledning for næringskunder som har utført arbeidsoppdrag hos privathusholdninger å levere enkelte typer avfallsfraksjoner fra disse oppdragene avgiftsfritt på Solgård Avfallsplass. Avfallet vil bli registrert inn som næringsavfall og priset etter det. Dette gjelder uavhengig om næringskunden har bekreftelse fra privathusholdningen eller om en fra privathusholdningen er med.

Noen avfallsfraksjoner dette vil gjelde for er:

 • Farlig avfall (Eks. er trykkimpregnerte materialer, maling, lim , lakk)
 • Hageavfall
 • Forbrukerelektronikk

Unntak: avfall fra borettslag vil fortsatt bli registrert som avfall fra privathusholdning når bekreftelse fra styreleder i borettslaget forevises ved levering. Bekreftelsen skal ikke være eldre enn 6 mnd.

På lørdager er det ikke anledning for næring å levere avfall på Solgård Avfallsplass da denne dagen er forbeholdt privathusholdningene.

  

 

 

Sist oppdatert 20. September 2018, kl 08:50

Opprettet 7. July 2014, kl 13:12« Tilbake