Har du hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av?
På Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon kan du levere planterester, gress, løv, kvist og stokker med en diameter inntil 15 cm, på forsvarlig og lovlig vis. Kommer du til oss med hageavfall i sekker, disse være gjennomsiktige. Etter 1.september 2020 kan ikke papirsekker eller fargede sekker benyttes. Gjennomsiktige sekker med hageavfall må tømmes ved levering. Ødelagte sekker eller sekker du ikke ønsker å ta med hjem igjen, kan legges i container som står i hageavfallsmottaket.

Det er kostnadsfritt for husholdninger i vår region å levere hageavfall til vårt hageavfallsmottak. Næringsdrivende må betale for levering av hageavfall. For å bli betraktet som privatperson må man selv levere avfallet, dersom man leverer sammen med næringsdrivende vil man bli betraktet som næringskunde.

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.
Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? De fleste artene på fremmedartslista er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og tidligere Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

På grunn av faren for at frø overlever en kompostering bør man imidlertid ikke legge fremmedartsplanter i kompost hvis disse kan ha frukter eller frø. Disse plantene bør leveres til forbrenning, enten ved at de legges i restavfallsbeholder hjemme hos abonnenten, eller leveres som "brennbart restavfall" på Solgård Avfallsplass eller Vestby Gjenvinningsstasjon.

Solgårdkomposten
Vi  selger jord / jordforbedringsmiddel av hageavfallet som leveres til oss. Her finner du mer informasjon om Solgårdkomposten.

Sist oppdatert 12. juli 2021, kl 09:54

Opprettet 22. juni 2018, kl 11:28« Tilbake