Fra 1. oktober 2017 kan alle små fritidsbåter leveres Solgård Avfallsplass gratis.
Små fritidsbåter er båter brukt til sports- og fritidsbruk med en skroglengde inntil 15 fot (4,75 meter) uten innenbordsmotor. Dette inkluderer også kano, kajakk og lignende.

Den som leverer båten kan søke Miljødirektoratet om 1 000 kr. i refusjon pr. båt. Skal du søke om refusjon, må du gjøre følgende:

  1. Den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak (kvittering), må legges ved refusjonssøknaden.

Her kan du lese mer om ordningen, eller se sortere.no

Viktig:

  • For båter større enn 15 fot uten motor og som er ferdig miljøsanert, ta kontakt.
  • Båter over 15 fot med innenbordsmotor levers godkjent anlegg for miljøsanering.

 

Levering av fritidsbåter

Sist oppdatert 15. June 2018, kl 12:42

Opprettet 14. June 2018, kl 13:00« Tilbake