Små fritidsbåter kan leveres på Solgård Avfallsplass - helt gratis
Små fritidsbåter er båter brukt til sports- og fritidsbruk med en skroglengde inntil 15 fot (4,57 meter). Dette inkluderer også kano, kajakk, seilbrett, surfbrett, gummibåt med skrog og lignende. Ved levering av båter må treverk (gjelder glassfiber-/plastbåter), drivstoff, oljer, motor, elektriske komponenter mm. være fjernet.

Den som leverer båten kan søke Miljødirektoratet om 1 000 kr. i refusjon pr. båt. Skal du søke om refusjon, må du gjøre følgende:

  1. Den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak (kvittering), må legges ved refusjonssøknaden.

Her kan du lese mer om ordningen, eller se sortere.no

For båter større enn 15 fot, ta kontakt.

 

Levering av fritidsbåter

Sist oppdatert 12. juli 2022, kl 12:30

Opprettet 14. juni 2018, kl 13:00« Tilbake