MOVAR har fokus på farlig avfall og småelektronikk!

Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du gratis levere farlig avfall og småelektronikk direkte til våre dyktige ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjonene MOVAR har i Moss og Vestby. Næringsdrivende kan ikke benytte denne ordningen. 

Her finner du kjøreruta for sommeren 2018

Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø
Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Lever derfor slikt avfall til godkejnt mottak. Med Miljøbilen håper vi at enda mindre av dette avfallet havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen.

Ønsker du rød boks til å samle farlig avfall og småelektronikk i?
Vi har røde bokser til deg som ønsker en egen boks å samle avfallet i. Boksen kan hentes i åpningstiden på Solgård Avfallsplass eller fås direkte fra Miljøbilen.

Miljøbilen

Ønsker du at Miljøbilen skal komme til andre steder enn de som er på kjøreruta?
Vi kommer gjerne til områder og plasser som ikke er lagt inn på kjørelista. Dette kan være hytteområder, borettslag og sameier, boligområder tilknyttet en velforening, festivaler, bygdedager med mer. Ta kontakt.

Ønsker du at vi kommer og informerer om innsamlingsordningen?
Vi kan komme og informere/prate om temaet renovasjon, kildesortering, farlig avfall og småelektronikk. Vi kommer gjerne på f.eks.:

  • Generalforsamlinger
  • Møte i velforeningen
  • Temakvelder i klubben
  • Til skoler og barnehager

23. June 2015, kl 12:57

Sist oppdatert: 12. June 2018, kl 09:10« Tilbake