Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø

Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Lever derfor slikt avfall til godkjent mottak. Med Miljøbilen håper vi at enda mindre av dette avfallet havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen. Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du gratis levere farlig avfall og småelektronikk direkte til våre dyktige ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjonene MOVAR har i Moss og Vestby. Næringsdrivende kan ikke benytte denne ordningen. 

Her finner du kjøreruta for høsten 2019

 

Ved å trykke på knappen nedenfor får du eksempler på hva som er farlig avfall og småelektronikk...  

Eksempler

 

Eksempler på farlig avfall

Eksempler på småelektronikk

Olje, oljeholdig avfall Leker med lyd og lys
Maling, beis, lakk og lim Blinkesko
Syrer og baser Ledninger
Plantevern Ladere
Bil- og båtpleiemidler Lamper
Blekemidler, klor og salmiakk Mobiler
Spillolje og tjæreavfall Hårføner

White spirit, rødsprit o.l.

Barbermaskiner
Lyspærer, sparepærer og lysstoffrør (må ikke knuses) Kjøkkenmaskiner
Spraybokser Røykvarslere
Batterier Små TV-skjermer
Lightere PC’er og printere
Kvikksølvtermometer Små oljeovner og elektriske ovner
Brannslokkeapparater Spillkonsoller og headsett

 

Ved levering på Miljøbilen må hver enhet være maks 20 kg eller 20 liter. Større enheter kan leveres på Solgård Avfallsplass eller Vestby Gjenvinningsstasjon.
Miljøbilen tar ikke imot eksplosiver, selvantennende avfall, smittefarlig avfall eller radioaktiv avfall. Asbest kan heller ikke tas imot på Miljøbilen, men dette kan leveres gratis ved Solgård Avfallsplass. Ta kontakt for informasjon om trygg levering. 

Les også:  De vanligste spørsmålene og svarene

 

Ønsker du rød boks til å samle farlig avfall og småelektronikk i?
Vi har røde bokser til deg som ønsker en egen boks å samle avfallet i. Boksen er gratis og kan hentes i åpningstiden på Solgård Avfallsplass eller fås direkte fra Miljøbilen.

Miljøbilen

 

Ønsker du at Miljøbilen skal komme til andre steder enn de som er på kjøreruta?
Vi kommer gjerne til områder og plasser som ikke er lagt inn på kjørelista. Dette kan være hytteområder, borettslag og sameier, boligområder tilknyttet en velforening, festivaler, bygdedager med mer. Ta kontakt.

Ønsker du at vi kommer og informerer om innsamlingsordningen?
Vi kan komme og informere/prate om temaet renovasjon, kildesortering, farlig avfall og småelektronikk. Vi kommer gjerne på f.eks. generalforsamlinger, møte i velforeningen, temakvelder i klubben, til skoler og barnehager, osv.

Sist oppdatert 26. August 2019, kl 13:30

Opprettet 23. June 2015, kl 14:57« Tilbake