Kommunestyret / bystyret i den enkelte kommune vedtar årsgebyret for husholdningsrenovasjonen.
Moss kommune fakturerer abonnenter i Moss. MOVAR fakturerer for Råde, Vestby og Våler kommune. 
Klikk på din kommune for mer informasjon om gebyrene: