MOVAR har tre typer sekker, sekker for plastemballasje, julesekken og blå ekstrasekker. Renovatøren tar kun med avfall i slike merkede MOVAR-sekker. Andre typer sekker enn disse tas ikke med av renovatøren. 

NB! Tidligere delte MOVAR ut gul påskesekk til våre abonnenter, men denne tilbys ikke lengre. Svarte restavfallssekker som tidligere ble delt ut til helårsabonnenter i den gamle renovasjonsordningen (sekkestativ), kan ikke lengre benyttes i den ordninære renovasjonsordningen. Disse er nå faset ut grunnet overgang til beholdere.

For mer informasjon om våre sekker og oppsamlingsenheter, klikk på linkene nedenfor.