rest symbol   

Hva skal sorteres?
Avfall som det ikke finnes egne returløsninger for, for eksempel bleier, tilgriset papir, tekstiler, matavfall og små mengder porselen og keramikk.

Nei takk:
Flytende avfall, latrine-/toalettavfall, større metallgjenstander, jord, sand, grus, stein, etsende avfall, eksplosivt avfall, selvantennende avfall, smittefarlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall (f.eks. lamper, radioer, blinkesko) og farlig avfall (f.eks. maling, lakk, lim, olje, spraybokser)

Ta kontakt med oss om du har spørsmål vedr. slikt avfall.

 

 

Visste du at...
Restavfall blir energigjenvunnet ved forbrenning

Sist oppdatert 14. January 2016, kl 13:02

Opprettet 23. April 2015, kl 11:59« Tilbake