Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon stenges for publikum fra og med mandag 16. mars. Årsaken er situasjonen med korona-viruset. 

 

Les også: Planlegger gradvis gjenåpning av et begrenset tilbud etter påske


Stengingen berører kun gjenvinningsstasjonene våre i Moss og Vestby. Vi beklager de ulempene dette gir, men vi ser oss nødt til å stenge av flere årsaker. Vi ønsker ikke å utsette våre egne medarbeidere for smittefare. Dessuten ønsker vi å bidra til redusere smitterisikoen for kundene og samfunnet vårt forøvrig. 

Innsamling av husholdningsavfall er en  samfunnskritisk funksjon. Det er nødvendig å sikre at innsamlingen av husholdningsavfall holdes i gang for å unngå problemer med lukt, skadedyr og mulige smitteproblemer som følge av at avfall i tilfelle ikke ville bli samlet inn og behandlet. Reduksjon eller stans i innsamlingssystemet kan stanse og føre til betydelige samfunnsproblemer.

Vi oppfordrer innbyggerne til å lagre grovavfallet frem til vi åpner gjenvinningsstasjonene, og ikke brenne, kaste dette i naturen eller på andre steder. 

 

Avfallet ditt vil fortsatt bli hentet hjemme som normalt
Vi informerer våre innbyggere dersom det blir endringer i avfallshentingen hjemme hos våre abonnenter.

 

Ikke alene om å stenge
Flere andre gjenvinningsstasjoner har enten besluttet å stenge allerede eller vurderer det fortløpende.

– Dette ville ført til ekstra pågang til våre anlegg. Det har vi ikke kapasitet til å ta unna. Vi innførte før helgen en rekke tiltak for å redusere smittefaren som gjorde driften krevende. Med enda større pågang, ville det blitt umulig å håndtere kundestrømmen i praksis, forteller MOVARs HR- og kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen. 

Han legger til at dette dessuten et viktig bidrag i den nasjonale dugnaden om å hindre smitte, fordi det bidrar til å redusere kontakt mellom mange mennesker på et begrenset område. 

Også Miljøbilen er stoppet
Før helgen stanset Miljøbilen. Dermed kan ikke farlig og elektronisk avfall fra innbyggerne i Mosseregionen leveres til den mobile gjenvinningsstasjonen. 

 

Uklart når tjenestene er tilbake 
MOVAR IKS følger situasjonen og gjør fortløpende vurderinger av når det er forsvarlig å åpne gjenvinningsstasjonene og sette i gang Miljøbilen igjen. Det vil bli gitt informasjon her på movar.no og i lokale medier når disse tilbudene igjen er tilgjengelige for publikum. 

Sist oppdatert 25. mars 2020, kl 14:02

Opprettet 16. mars 2020, kl 16:27« Tilbake