Nå må du bruke gjennomsiktige avfallssekker på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. Du får ikke levere avfall/hageavfall som fraktes i fargede/sorte sekker. 

Ordningen er allerede innført i store deler av Norge. Hovedhensikten er at mer avfall skal bli sortert riktig. På våre gjenvinningsstasjoner ser vi allerede gode effekter av dette, siden vi begynte å innføre ordningen i mars 2020.

Det fører til at mer avfall kan bli til nye ressurser, men bidrar også til å redusere flere risikofaktorer. Feilsortert avfall kan føre til brann, helseskadelige eksponeringer for våre medarbeidere og ikke minst skadelige utslipp til miljøet. Senest sommeren 2020 oppstod det omfattende skader i vår omlastningsstasjon på grunn av feilsortert avfall levert til gjenvinningsstasjonen. 

Hvorfor gjelder også forbudet for hageavfall? 
Forbudet gjelder også for papirsekker. Siden sekker med hageavfall uansett må tømmes, lurer enkelte på hvorfor vi også krever gjennomsiktige sekker for hageavfall. Det er tre årsaker til dette: 

1. Uten gjennomsiktige sekker også for hageavfall, får vi ikke gjennomført en enkel visuell kontroll av avfallet. Vi har dessverre eksempler på at enkelte oppgir at de har hageavfall i fargede sekker (leveres gratis), mens inneholdet er avfall som det må betales for å levere.

2. Vi ønsker en lik ordning for alle typer avfall. Det er er enklere å kommunisere, forstå, huske og følge opp, enn en ordning med en rekke unntakstilfeller. 

3. Sort plast blir sjelden gjenvunnet til ny plast. Årsaken er at de automatiske sorteringsanleggene ikke klarer å tolke og sortere ut sort plast. Transparent plast blir derimot gjenvunnet til nye materialer. 

Kan jeg helle ut innholdet i fargede sekker? 
Nei, vi godtar ikke at du benytter fargede sekker, selv om du ønsker å helle ut eller sortere innholdet på gjenvinningsstasjonen. 

Forbudet gjelder for alle, og vi likebehandler alle våre kunder. Unødvendig sortering og ikke minst unødvendige diskusjoner skaper kø. Har du med fargede sekker, vil du derfor bli pålagt å kjøre til anvist plass. Før du får levere avfallet ditt, må du enten tømme ut innholdet på hengeren eller pakke om til gjennomsiktige sekker. 

Hvor får jeg kjøpt gjennomsiktige sekker? 
De fleste forhandlere av sorte sekker, selger også gjennomsiktige sekker. 

Kravet om gjennomsiktige sekker gjelder ikke i avfallsbeholderne dine hjemme. 

  

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på Facebook


Takk for at du bidrar til et bedre miljø og en tryggere arbeidsplass! 

Sist oppdatert 20. oktober 2020, kl 12:52

Opprettet 20. august 2020, kl 13:39« Tilbake