Daglig administrasjon og ledelse av den regionale samarbeidsløsningen av kommunal brann- og redningstjeneste i Mosseregionen (MIB), utøves av brannsjefen. Ansvar og myndighet for utførelse av oppgaver etter bestemmelser i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, er så langt det er lovlig, delegert fra eierkommunene via styrende organer og direktør i MOVAR IKS til brannsjef.« Tilbake