Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Det er forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark.

Stranden vil oftest regnes som utmark.

Det er den som tenner opp et bål som er ansvarlig. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

 

Dagens skogbrannfarevarsel 

 

Se følgende link for lokale retningslinjer i Vestby kommune:

Vestby Kommune  

 

Søknad om bålbrenning

Det kan gis tillatelser til bålbrenning ved spesielle anledninger etter søknad. 

Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til brenning av bål.

 

Sist oppdatert 14. May 2019, kl 08:30

Opprettet 10. April 2017, kl 07:00« Tilbake