Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Det er forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i nærheten av skog og annen utmark.

Stranden vil oftest regnes som utmark.

Det er den som tenner opp et bål som er ansvarlig. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

 

Dagens skogbrannfarevarsel 

 

Se følgende link for lokale retningslinjer i Vestby kommune:

Vestby Kommune  

 

Sist oppdatert 15. juni 2020, kl 14:05

Opprettet 15. april 2020, kl 07:00« Tilbake