Brann- og redningsvesenet rykket i 2020 ut til 1 653 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkoking. I vårt distrikt har vi hatt 20 branntilløp på komfyren det siste året, som vi har rykket ut til.

 
De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. En komfyrvakt kutter strømmen til komfyren dersom en plate blir for varm og hindrer at farlige situasjoner oppstår.
 
Grytekluter, kjøkkenhåndklær, aviser og annet som oppbevares rundt komfyren kan fort ta fyr og føre til at flammene sprer seg raskt. Flammer som treffer en kjøkkenvifte full av fett sprer seg enda raskere. 
 
Hold oppsikt under matlaging og skru av, hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen.
 
For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder. 
 
Risikoutsatte grupper kan være vanskelig å nå. Derfor er vi avhengig av at du som pårørende tar et ekstra ansvar. En komfyrvakt er kanskje den beste gaven du kan gi til dine foreldre eller besteforeldre.
 
Slik fungerer komfyrvakten
Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.
 
Det finnes to ulike typer komfyrvakt: de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Disse fungerer likt og har samme kvalitet.
 
Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny elektrisk kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt i elektrobutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.
 
Komfyrvaktkampanjen 
Onsdag 10. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. I Mosseregioen har vi valgt å plassere ut brente komfyrer med kjeler på i distriktet vårt for at våre innbyggere forhåpentligvis skal gjøre seg noen tanker rundt dette.
Det å installere en komfyrvakt kan være en billig forsikring!
 
Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.
 
Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no
Eller ta gjerne kontakt med oss, dersom du har spørsmål vedr. komfyrvakt eller annet du lurer på - 69 24 78 50.
 

Sist oppdatert 10. februar 2021, kl 12:16

Opprettet 10. februar 2021, kl 13:13« Tilbake