Målsetting med kurset:

Brannvernlederkurset har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon.

Hvem er målgruppen for kurset?

  • Eiere og brannansvarlig i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter
  • Personer som arbeider med brannforebyggende arbeid

Kurset tar utgangspunkt i forskrift om brannforebygging, samt internkontrollforskriften.

 

Hva settes det fokus på?

  • Branntekniske lover og tilhørende forskrifter
  • Dokumentasjonen av brannsikkerheten
  • Organisering av brannsikkerheten
  • Gjennomføring av øvelser og opplæring
  • Praktisk slokkeøvelse

 

NB! Vi har dessverre ikke kapasitet til å avholde brannvernlederkurs før våren 2023.

 

 

Sist oppdatert 14. oktober 2022, kl 12:10

Opprettet 11. mai 2018, kl 13:40« Tilbake