På Solgård Avfallsplass er det et relativt stort deponi.

Deponiet på Solgård avfallsplass er et deponi for ordinært avfall. Til deponiet kan det leveres fraksjoner som det ikke er gjenvinningsløsninger for, og som det er gitt tillatelse fra miljøvernmyndighetene til å deponere.

Adgang til deponiet fås kun etter forhåndsavtale. Før avtale kan inngås må avfallet basiskarakteriseres dvs. at man må dokumentere hva avfallet inneholder og dets egenskaper. Vi er behjelpelige med dette.

Restavfall som hentes hjemme hos hver enkelt husholdning legges ikke på deponiet, men omlastes ved Solgård Avfallsplass før det sendes til forbrenning.