Målet med forskriftene er å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall/slamtømmeordning. Forskriftene regulerer forholdet mellom abonnent og MOVAR.

 

Renovasjonsforskriften for MOSS finner du her

 

Renovasjonsforskriften for RYGGE finner du her

Forskriften for slam for RYGGE finner du her

 

Renovasjonsforskriften for RÅDE finner du her

Forskriften for slam for RÅDE finner du her

 

Renovasjonsforskriften for VESTBY finner du her

  

Renovasjonsforskriften for VÅLER finner du her« Tilbake