Lagring av brannfarlig vare reguleres i Forskrift om håndtering av farlig stoff. Ved innmelding av farlig stoff, gå til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps hjemmesider: www.dsb.no.

Ved bruk av propan:

  • Skal IKKE lagres i kjeller eller på loft.
  • Lagring av propan skal merkes tydelig.
  • Vær oppmerksom på lukt eller andre indikasjoner på lekkasje.
  • Regulator og gasslange skal kontrolleres jevnlig.
  • Bruk fagfolk med dokumentert kompetanse ved montering av gassanlegg.


Maksimal tillatt oppbevaring: 

I boenhet:

  • Inntil 55 liter (2x11kg) brannfarlig gass kategori I og II
  • Inntil 10 liter brannfarlig væske kategori I og II

I garasje, utvendig bod, båthus eller lignende:

  • Inntil 90 liter brannfarlig gass kategori I og II
  • Inntil 50 liter brannfarlig væske kategori I og II 

I serveringssted, overnattingssted og forsamlingslokaler:

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i kategori I og II, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

 

Innmelding av farlig stoff

Oppbevaring av farlig stoff i mengder større enn i tabellen nedenfor, skal meldes inn til DSB.

Trykksatt stoff

 

Brannfarlig gass, kategori I og II

400 liter

Brannfarlig stoff

 

Brannfarlig væske, kategori I og II

6.000 liter

Brannfarlig væske, kategori III

12.000 liter

Diesel og fyringsoljer

100.000 liter

 

For mer informasjon, se Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff. 

Sist oppdatert 19. januar 2017, kl 10:24

Opprettet 22. mai 2014, kl 11:37« Tilbake