Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2017

Parameter

Gj.snitt

Maksimum

Grenseverdi*

Lukt og smak

0

0

Akskeptabel for abonnementen

pH

7,7

7,8

6,5-9,5

Turbiditet (FTU)

0,08

0,19

1

Fargetall (mg Pt/l)

3

4

20

TOC (mg C/l)

2,8

3,8

-

Aluminium (mg/l)

0,058

0,140

0,2

Jern (mg/l)

0,004

0,0087

0,2

Hardhet (DH)

3,33

3,60

-

Tot. bakterier (ant./ml)                                                  

1

12

100

Koliforme bakterier (ant./100 ml)

0

0

0

E.coli (ant./100 ml)

0

0

0

Intestinale enterokokker (ant./100 ml)

0

0

0

Clostridium perfringens (ant./100 ml)

Giardia spp (ant./10L)

Cryptosporidum spp (ant./10L)                  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Grenseverdiene er hentet fra Drikkevannsforskriften gjeldene fra 1.1.2017

 

Sist oppdatert 16. May 2018, kl 10:50

Opprettet 27. May 2014, kl 13:46« Tilbake