Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2020

Parameter

Gj.snitt

Maksimum

Grenseverdi*

Lukt og smak

0

0

Akskeptabel for abonnementen

pH

7,7

8,1

6,5-9,5

Turbiditet (FTU)

0,05

0,14

1

Fargetall (mg Pt/l)

3

8

20

TOC (mg C/l)

2,7

3,5

-
Aluminium (mg/l)

0,041

0,14

0,2

Jern (mg/l)

0,0019

0,0027

0,2

Hardhet (DH)

2,93

3,50

-

Tot. bakterier (ant./ml)                                                  

2

10

100

Koliforme bakterier (ant./100 ml)

0

0

0

E.coli (ant./100 ml)

0

0

0

Intestinale enterokokker (ant./100 ml)

0

0

0

Clostridium perfringens (ant./100 ml)

0

0

0

*Grenseverdiene er hentet fra Drikkevannsforskriften gjeldene fra 1.1.2017

 

 

Sist oppdatert 23. februar 2021, kl 10:59

Opprettet 27. mai 2014, kl 13:46« Tilbake