Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2016

Parameter

Gj.snitt

Maksimum

Grenseverdi*

Lukt og smak

0

0

3 (ved 25C)

pH

7,7

8,2

6,5-9,5

Turbiditet (FTU)

0,07

0,31

1

Fargetall (mg Pt/l)

3

6

20

TOC (mg C/l)

2,6

3,8

5

Aluminium (mg/l)

0,032

0,057

0,2

Jern (mg/l)

0,003

0,004

0,2

Hardhet (DH)

3,75

4,10

-

Tot. bakterier (ant./ml)                                                  

1

6

**

Koliforme bakterier (ant./100 ml)

0

0

<1

E.coli (ant./100 ml)

0

0

<1

Intestinale enterokokker (ant./100 ml)

0

0

<1

Clostridium perfringens (ant./100 ml)

Giardia spp (ant./10L)

Cryptosporidum spp (ant./10L)                  

0

0

0

0

0

0

<1

<1

<1

*Grenseverdiene er hentet fra Drikkevannsforskriften.

**Ved antall over 100 bakterier pr. ml prøve skal årsaken undersøkes og rapporteres Mattilsynet.« Tilbake