Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2018

Parameter

Gj.snitt

Maksimum

Grenseverdi*

Lukt og smak

0

0

Akskeptabel for abonnementen

pH

7,8

9,3

6,5-9,5

Turbiditet (FTU)

0,1

0,34

1

Fargetall (mg Pt/l)

3

5

20

TOC (mg C/l)

2,7

3,0 -
Aluminium (mg/l)

0,046

0,110

0,2

Jern (mg/l)

0,0018

0,0036

0,2

Hardhet (DH)

3,37

3,70

-

Tot. bakterier (ant./ml)                                                  

0

7

100

Koliforme bakterier (ant./100 ml)

0

0

0

E.coli (ant./100 ml)

0

0

0

Intestinale enterokokker (ant./100 ml)

0

0

0

Clostridium perfringens (ant./100 ml)

Giardia spp (ant./10L)

Cryptosporidum spp (ant./10L)                  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Grenseverdiene er hentet fra Drikkevannsforskriften gjeldene fra 1.1.2017

 

Sist oppdatert 7. March 2019, kl 14:46

Opprettet 27. May 2014, kl 13:46« Tilbake