Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres to ganger pr. år - vår og høst. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   Sekker 
     
Total sum pr. år for dette er 3 094 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

 

Helårsrenovasjon

Restavfall

 

 

 

 

 

 

140 liter

1894,00 kr

240 liter

3136,00 kr

370 liter

4136,00 kr

660 liter

7075,00 kr

140 liter tømming hver 14. dag

1137,00kr

Leie av kompostbinge

340,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

 

 

240 liter

400,00 kr

370 liter

400,00 kr

660 liter

400,00 kr

Glass- og emballasje fra mat- og drikkevarer

 

140 liter

400,00 kr

240 liter

400,00 kr

370 liter

400,00 kr

Plastemballasje 240 liter 400,00 kr
370 liter 400,00 kr
660 liter 400,00 kr
Sekker 400,00 kr
Gangtillegg Gangavstand restavfall 8-20 meter 469,00 kr
gangavstand restavfall 21-30 meter 703,00 kr
Gangavstand restavfall 31-40 meter 938,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 8-20 meter 118,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 21-30 meter 176,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 31-40 meter 234,00 kr

  

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon 

1 687,00 kr

Helårsrenovasjon camping

810,00 kr

Halvårsrenovasjon camping 540,00 kr

 

Nedgravd avfallsløsning

Nedgravd løsning (privat), pr boenhet

2681,00 kr 

Nedgravd løsning (MOVAR), pr boenhet

3251,00 kr 

 

Slam

 

Slamtømming 0-2 kbm

1164,00 kr 

Slamtømming 2,1-4 kbm

1991,00 kr 

Slamtømming 4,1-5 kbm

2744,00 kr 

Slamtømming 5,1-6 kbm

3455,00 kr 

Slamtømming 6,1-7 kbm

3596,00 kr 

Slamtømming 7,1-11 kbm

4444,00 kr 

Slamtømming 11,1-12 kbm

5553,00 kr

Slamtømming 12,1-20 kbm

6454,00 kr

Slamtømming over 20,1 kbm

8909,00 kr

Slamtømming 0-2 kbm tømming hvert 3. år

1161,00 kr

Slamtømming 2,1-4 kbm tømming hvert 3. år

1991,00 kr

Tillegg for hastetømming

575,00 kr

 

Sist oppdatert 22. January 2019, kl 10:38

Opprettet 22. April 2014, kl 15:30« Tilbake