Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres to ganger pr. år - vår og høst. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   Sekker 
     
Total sum pr. år for dette er 3 653 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

  

Helårsrenovasjon

Restavfall

140 liter

2 762,00 kr

240 liter

4 833,00 kr

370 liter

7 634,00 kr

660 liter

1 4916,00 kr

140 liter tømming hver 14. dag

1 692,00 kr

Leie av kompostbinge

360,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

240 liter

297,00 kr

370 liter

297,00 kr

660 liter

297,00 kr

Glass- og emballasje fra mat- og drikkevarer

140 liter

297,00 kr

240 liter

297,00 kr

370 liter

297,00 kr

Plastemballasje 240 liter 297,00 kr
370 liter 297,00 kr
660 liter 297,00 kr
Sekker 297,00 kr
Gangtillegg Gangavstand restavfall 8-20 meter 467,00 kr
gangavstand restavfall 21-30 meter 701,00 kr
Gangavstand restavfall 31-40 meter 934,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 8-20 meter 117,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 21-30 meter 175,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 31-40 meter 234,00 kr

   

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon 140 liter beholder

3 124,00 kr

Fritidsrenovasjon sekkestativ

3 124,00 kr

Fritidsrenovasjon fellesbeholder

2 108,00 kr

  

Nedgravd avfallsløsning

Nedgravde løsninger (privat), pr boenhet

2 175,00 kr

Nedgravde løsninger (MOVAR), pr boenhet

2 637,00 kr

  

Slam

For informasjon vedr. slamtømming i Vestby, ta kontakt med Vestby kommune

Sist oppdatert 9. januar 2020, kl 14:44

Opprettet 22. april 2014, kl 15:30« Tilbake