Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres to ganger pr. år - vår og høst. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   Sekker 
     
Total sum pr. år for dette er 3 836 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

  

Helårsrenovasjon

Restavfall

140 liter

2 900,00 kr

240 liter

5 075,00 kr

370 liter

8 016,00 kr

660 liter

15 661,00 kr

140 liter tømming hver 14. dag

1 777,00 kr

Leie av kompostbinge

378,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

240 liter

312,00 kr

370 liter

312,00 kr

660 liter

312,00 kr

Glass- og emballasje fra mat- og drikkevarer

140 liter

312,00 kr

240 liter

312,00 kr

370 liter

312,00 kr

Plastemballasje 240 liter 312,00 kr
370 liter 312,00 kr
660 liter 312,00 kr
Sekker 312,00 kr
Gangtillegg Gangavstand restavfall 8-20 meter 491,00 kr
gangavstand restavfall 21-30 meter 736,00 kr
Gangavstand restavfall 31-40 meter 981,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 8-20 meter 123,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 21-30 meter 184,00 kr
Gangavstand kildesorterte avfallstyper 31-40 meter 245,00 kr

   

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon med kildesortering; helårs

3 835,00 kr

Fritidsrenovasjon fellesbeholder; perioden påske t.o.m. uke 40

2 277,00 kr

  

Nedgravd avfallsløsning

Nedgravde løsninger (privat), pr boenhet

2 284,00 kr

Nedgravde løsninger (MOVAR), pr boenhet

2 769,00 kr

  

Slam

For informasjon vedr. slamtømming i Vestby, ta kontakt med Vestby kommune

Sist oppdatert 13. januar 2021, kl 13:00

Opprettet 22. april 2014, kl 15:30« Tilbake