Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres fire ganger pr. år. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall (inkl.løsning for matavfall)   1x140 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   1x240 liter beholder 
     
Total sum pr. år for dette er 4 697 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

 

Helårsrenovasjon

Restavfall (inkl. løsning for matavfall)

 

 

 

 

 

140 liter

3 525,00 kr

240 liter

4 947,00 kr

370 liter

7 334,00 kr

660 liter

12 757,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

 

 

240 liter

400,00 kr

370 liter

400,00 kr

660 liter

400,00 kr

Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer

 

 

140 liter

372,00 kr

240 liter

372,00 kr

370 liter

372,00 kr

Plastemballasje

 

 

 

240 liter

400,00 kr

370 liter

400,00 kr

660 liter

400,00 kr

Sekker

400,00 kr

Gangtillegg

 

 

 

Gangavstand prisgruppe 1 (8-20 meter)

2 367,00 kr

Gangavstand prisgruppe 2 (21-30 meter)

2 973,00 kr

Gangavstand prisgruppe 3 (31-40 meter)

3 753,00 kr

 

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon helårs

4 697,00 kr

 

Nedgravd / bunntømt

Nedgravd / bunntømt avfallsløsning (MOVAR), pr boenhet

6 118,00 kr

   

Slam

 

Slamtømming

3 450,00 kr

Tillegg for hastetømming

1 750,00 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 9. februar 2024, kl 07:21

Opprettet 22. april 2014, kl 15:30« Tilbake