Helårsabonnenter gis mulighet til å være fleksibel i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun størrelsen og antall utover en (1) som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de øvrige kildesorterte avfallstypene. Det faktureres to ganger pr. år - vår og høst. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. Ta kontakt om du ønsker å endre ditt abonnement.

 

Standard helårs renovasjonsutstyr:

Restavfall   1x240 liter beholder 
Papp, papir og drikkekartong      1x240 liter beholder
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer   1x140 liter beholder
Plastemballasje   Sekker 
     
Total sum pr. år for dette er 3 878 kr inkl mva  

 

 

Nedenfor finner du gebyrene inkl. mva.:

 

Helårsrenovasjon

Restavfall

 

 

 

 

 

140 liter

2085,00 kr

240 liter

2981,00 kr

370 liter

3781,00 kr

660 liter

6463,00 kr

Leie av kompostbinge

378,00 kr

Papp, papir og drikkekartong

 

 

240 liter

299,00 kr

370 liter

299,00 kr

660 liter

299,00 kr

Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer

 

 

140 liter

299,00 kr

240 liter

299,00 kr

370 liter

299,00 kr

Plastemballasje

 

 

 

240 liter

299,00 kr

370 liter

299,00 kr

660 liter

299,00 kr

Sekker

299,00 kr

Gangtillegg

 

 

 

Gangavstand restavfall 8-20 meter

454,00 kr

Gangavstand restavfall 21-30 meter

680,00 kr

Gangavstand restavfall 31-40 meter

907,00 kr

Gangavstand kildesorterte avfallstyper 8-20 meter

113,00 kr

Gangavstand kildesorterte avfallstyper 21-30 meter

170,00 kr

Gangavstand kildesorterte avfallstyper 31-40 meter

227,00 kr

 

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon fellesbeholder helårs

2981,00 kr

 

Nedgravd avfallsløsning

Nedgravde løsninger (MOVAR), pr boenhet

3082,00 kr

   

Slam

 

Slamtømming

1906,30 kr

Tillegg for hastetømming

505,64 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 22. January 2019, kl 12:01

Opprettet 22. April 2014, kl 15:30« Tilbake